Strona główna » Księgarnia » eBooki » Akademickie » Zarządzanie » Zastosowanie rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwach w Polsc...
Zastosowanie rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwach w Polsc... - Tomasz Wnuk-Pel

Zastosowanie rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwach w Polsc...

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN: 978-83-7969-007-7
Język: Polski
Data wydania: 2012
Liczba stron: 381
Rozmiar pliku: 11,9 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa: 36,00 zł
Nasza cena: 24,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Tomasz Wnuk-Pel w formacie PDF


Wnioski z przeprowadzonych badań mają znaczenie zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. Z teoretycznego punktu widzenia przeprowadzone badania potwierdzają ogólną tendencję: modyfikacje systemów rachunku kosztów w przedsiębiorstwach, w Polsce, oraz wdrażanie nowoczesnych metod rachunkowości zarządczej, takich jak ABC, zmierzają w podobnym kierunku, jak praktyka rachunkowości zarządczej na świecie. Z praktycznego punktu widzenia, przedsiębiorstwa rozważające implementację ABC w przyszłości powinny mieć świadomość czynników wpływających na implementację ABC, jak również problemów, które mogą się w procesie implementacji pojawić. Menedżerowie rozważający implementację ABC muszą zdawać sobie sprawę z poziomu szczegółowości, sposobów budowy systemu rachunku kosztów działań oraz metod wykorzystania informacji z tych systemów. Mogą oni również skorzystać z wiedzy o czynnikach pozytywnie i negatywnie wpływających na implementację rachunku kosztów działań oraz zmianach metodologicznych i instytucjonalno-organizacyjnych, które są rezultatem wdrożenia takiego rachunku. Wiedza ta może sprzyjać podejmowaniu lepszych decyzji odnośnie do implementacji systemów ABC, a jeżeli decyzja o wdrożeniu zostanie podjęta, może się przyczynić do zwiększenia prawdopodobieństwa zakończenia procesu wdrożenia sukcesem.