Strona główna » Księgarnia » eBooki » Prawo i Podatki » Cywilne » Poszukiwanie dowodów przestępstw gospodarczych
Poszukiwanie dowodów przestępstw gospodarczych - Zygmunt Kukuła

Poszukiwanie dowodów przestępstw gospodarczych

Wydawnictwo: LexisNexis
ISBN: 978-83-278-0398-6
Język: Polski
Data wydania: listopada 2013
Liczba stron: 198
Rozmiar pliku: 579,0 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 69,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Zygmunt Kukuła w formacie EPUB Pozostałe formaty:


Przestępczość gospodarcza niestety z roku na rok rośnie. Aby skutecznie ją zwalczać, należy poznać sposoby prowadzące do udowodnienia sprawcom popełnionych przez nich czynów. Nie jest to łatwy element procesu. Właściwie przeprowadzone postępowanie przygotowawcze jest jednak warunkiem udowodnienia przestępstwa gospodarczego przed sądem, zaniedbania z kolei pociągają za sobą utratę dowodów, która w niektórych wypadkach może przybrać cha-rakter nieodwracalny.


W książce przedstawiono wiele możliwych kierunków pozyskiwania takich dowodów oraz wskazano instytucje i służby powołane do tego celu wraz z ich kompetencjami. Powołano wiele aktów prawnych stanowiących istotne wsparcie w poszukiwaniu dowodów, zaprezen-towano konstrukcje umożliwiające wykorzystanie różnych rozwiązań gwarantowanych przez obowiązujący system prawa. Omawiane kwestie poparte zostały przykładami wybra-nych rodzajów najczęściej spotykanych przestępstw gospodarczych.


Publikacja skierowana jest przede wszystkim do praktyków zaangażowanych w prowadzenie postępowań w sprawach karnych gospodarczych, policjantów, prokuratorów, sędziów, a także pracowników instytucji nadzoru finansowego i skarbowego oraz pracowników naukowych. Zawarte w niej wskazówki mogą zostać wykorzystane również przez przedsiębiorców oraz osoby zarządzające podmiotami gospodarczymi.


Zygmunt Kukuła – doktor nauk prawnych, funkcjonariusz Policji w Bielsku-Białej, autor blisko stu publikacji naukowych z dziedziny prawa karnego gospodarczego, kryminologii oraz słowackiego prawa karnego.