Strona główna » Księgarnia » Nowa Europa Wschodnia 6/2013

Kategorie ebooków

Nowa Europa Wschodnia 6/2013 - Opracowanie zbiorowe

Nowa Europa Wschodnia 6/2013

Wydawnictwo: Kolegium Europy Wschodniej
ISBN:
Język: Polski
Data wydania: 18 listopada 2013
Liczba stron: 219
Rozmiar pliku: 8,5 MB
Zabezpieczenie: Brak
Cena katalogowa: 18,00 zł
Nasza cena: 12,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Opracowanie zbiorowe  w formacie MOBI Pozostałe formaty:


Ostatni w roku 2013 numer dwumiesięcznika Nowa Europa Wschodnia.

Spis treści

SPIS TREŚCI:

 

R o z m o w a  n u m e r u

Rozmowa z Olafem Osicą Partnerstwo Wschodnie to dobra lekcja

 

P u b l i c y s t y k a  i  a n a l i z y

Krzysztof Strachota W cieniu afgańskiego mitu

Szymon Kardaś Odpływ w strefie wpływów

Radzisława Gortat (Kirgi)stan przejściowy

Anna Cieślewska Powtórki z historii

Marcin Kaczmarski Wojna i pokój

Wasilij Fiedorcew Albo-albo

Ruben Mehrabian Zapomniane bezpieczeństwo

Paweł Kowal Mołdawski test Brukseli

Anna Żamejć Alijewdżan

Marcin Wojciechowski Kurz po Wołyniu

 

R o z m o w a

Rozmowa z Absalitdinem Murzajewem Stabilna niestabilność

 

K u l t u r a

Katarzyna Syska Zapotrzebowanie na zwyczajność

Piotr Kępiński Piekielna semantyka

 

H i s t o r i a

Jacek Stawiski Wojna w pomarańczy i błękicie

Marek Wojnar Siła woli przeciw rozumowi

 

R e p o r t a ż

Michał Potocki Ta, która nie śpi, dawno już zasnęła

Małgorzata Nocuń Pomosty

Opowieść Issy Kodzojewa, inguskiego pisarza Czekam na świetlaną epokę

Joanna Chętkowska Sołowki – miejsce nieokreślone

 

L u d z i e , i d e e , i n s p i r a c j e

Jarosław Hrycak Szczęśliwy, kto umie przemyśleć własną porażkę

 

R e c e n z j e

Tomasz Mróz Dzień powszedni współczesnego rewolucjonisty

O książce Eduarda Limonowa Propowiedi. Protiw własti i prodażnoj oppozicii

Wojciech Konończuk Wyspa Jakuck

O książce Michała Książka Jakuck. Słownik miejsca

Tomasz Horbowski Opowieść o wolnej Rosji

O książce Aleksandra Pumpiańskiego, Siergieja Kowaliowa, Michaiła Chodorkowskiego, Adama

Michnika Sprawa Chodorkowskiego

Tadeusz Iwański Zależność z ograniczeniami

O książce Andrzeja Szeptyckiego Ukraina wobec Rosji. Studium zależności

Michał Gwiżdż Nie ja tu jestem

O książce Ambasador. Z ambasadorem Jerzym Bahrem rozmawia Jerzy Sadecki

Andrzej Szeptycki Bezpieczeństwo i tożsamość

O książce Mariusza Maszkiewicza Między bezpieczeństwem a tożsamością. Rosyjskie, ukraińskie

i białoruskie interpretacje idei i koncepcji w polskiej polityce wschodniej