Strona główna » Księgarnia » eBooki » Biznes » Bankowość i Finanse » Rozkłady stóp zwrotu z instrumentów polskiego rynku kapitałowego
Rozkłady stóp zwrotu z instrumentów polskiego rynku kapitałowego - Krzysztof Piasecki

Rozkłady stóp zwrotu z instrumentów polskiego rynku kapitałowego

Wydawnictwo: edu-Libri
ISBN: 978-83-63804-11-4
Język: Polski
Data wydania: 15 maja 2013
Liczba stron: 104
Rozmiar pliku: 6,8 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa: 39,00 zł
Nasza cena: 34,00 zł
Wybrany format: Ebook - Krzysztof Piasecki w formacie MOBI Pozostałe formaty:


Jedną z form wiedzy o rynkach kapitałowych są rozkłady stóp zwrotu. Wskazanie właściwego rodzaju rozkładu stóp zwrotu umożliwia tworzenie lepiej uzasadnionych strategii inwestycyjnych.

Książka odpowiada na pytanie o rodzaj rozkładu stóp zwrotu z instrumentów finansowych polskiego rynku kapitałowego. Zaprezentowana diagnoza oparta jest na wynikach wieloaspektowych badań 694 szeregów czasowych notowań. Zastosowana metoda dedukcji sprawia, że książka może też służyć, jako vademecum poświęcone problematyce badań nad rozkładami stóp zwrotu.

Obszerność dokumentacji badań skłoniła Autorów do wydzielenia jej i umieszczenia w zasobach internetu, na stronie wydawnictwa edu-Libri, jako ogólnie dostępne źródło. Linki odwołujące się do tych zasobów Czytelnik znajdzie w książce w miejscach omówienia konkretnych wyników.

Spis treści

Wstęp

1. Charakterystyka polskiego rynku kapitałowego

 • 1.1. Istota i pojęcie rynku kapitałowego
 • 1.2. Instrumenty finansowe polskiego rynku kapitałowego
 • 1.3. Charakterystyki wybranych indeksów
 • 1.4. Dobór przedmiotu badań
 • 1.5. Systemy notowań badanych spółek
 • 1.6. Hossy i bessy na polskim rynku kapitałowym

2. Rozkłady stóp zwrotu

 • 2.1. Stopa zwrotu obarczona ryzykiem wartości bieżącej
 • 2.2. Wybrane rozkłady nieskończenie podzielne
  • 2.2.1. Rozkład normalny (Gaussa)
  • 2.2.2. Rozkład t-Studenta
  • 2.2.3. Rozkłady ?-stabilne
  • 2.2.4. Uogólniony odwrotny rozkład gaussowski (GIG)
  • 2.2.5. Uogólniony rozkład hiperboliczny (GH)
  • 2.2.6. Rozkład hiperboliczny
  • 2.2.7. Normalny odwrotny rozkład gaussowski (NIG)
  • 2.2.8. Uogólniony hiperboliczny skośny rozkład t-Studenta (GH t-Studenta)
  • 2.2.9. Uogólniony rozkład błędu (GED)
 • 2.3. Zastosowane testy statystyczne
  • 2.3.1. Test zgodności Kołmogorowa
  • 2.3.2. Test zgodności Kołmogorowa–Lillieforsa
  • 2.3.3. Test zgodności Andersona–Darlinga
  • 2.3.4. Wyznaczanie p-wartości – bootstrap parametryczny
 • 2.4. Badania rozkładów stóp zwrotu
 • 2.5. Badania rozkładu stóp notowanych na rynku polskim

3. Charakterystyka badanych stóp zwrotu

 • 3.1. Opis analizowanych szeregów stóp zwrotu
 • 3.2. Statystyki opisowe analizowanych stóp zwrotu
 • 3.3. Weryfikacja hipotez o normalności rozkładu stóp zwrotu

4. Aproksymacja rozkładów badanych stóp zwrotu

 • 4.1. Estymacja parametrów rozkładów normatywnych
 • 4.2. Weryfikacja zgodności rozkładów normatywnych z rozkładem empirycznym
 • 4.3. Ocena aproksymacji rozkładów empirycznych przez rozkłady normatywne
 • 4.4. Rozmyty dopuszczalny rozkład normatywny

Podsumowanie