Strona główna » Księgarnia » Prawo zamówień publicznych 2013. Komentarz do nowelizacji

Kategorie ebooków

Prawo zamówień publicznych 2013. Komentarz do nowelizacji - Andrzela Gawrońska-Baran

Prawo zamówień publicznych 2013. Komentarz do nowelizacji

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
ISBN: 978-83-269-2025-7
Język: Polski
Data wydania: 1 września 2013
Liczba stron: 182
Rozmiar pliku: 763,0 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 89,90 zł
Wybrany format: Ebook  - Andrzela Gawrońska-Baran w formacie MOBI Pozostałe formaty:


Komentarz omawiający nowelizację przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w którym Autorzy ; specjaliści i eksperci z dziedziny zamówień publicznych szczegółowo omówili wszystkie znowelizowane zapisy ustawy. Wszystkie znowelizowane przepisy ustawy Pzp w prowadzone w życie w 2013 r., obowiązujące na dzień 20 lutego 2013 r. zostały wyróżnione pogrubieniem. Natomiast komentarze znajdują się bezpośrednio pod zmienionymi przepisami. Autorzy w przystępny sposób komentują nowe przepisy i konsekwencje wprowadzonych zmian, w tym m. in.: - zmianę definicji pojęć roboty budowlane oraz obiekt budowlany; - nową instytucję, jaka jest dialog techniczny; - modyfikację informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach - poszerzony zakres kryteriów prekwalifikacji w postępowaniach dwuetapowych - nowe przesłanki wykluczenia wykonawców wykonawców powiązanych ze sobą - doprecyzowuje przesłanki związane z nienależytym wykonywaniem umowy przez wykonawcę - zmiany w weryfikacji wykonawców w zamówieniach sektorowych;Szczegółowo omówiono także wszystkie zmiany związane z implementacją dyrektyw obronnej: - przepisy precyzujące przedmiotowy i podmiotowy zakres stosowania regulacji związanych z obronnością i bezpieczeństwem - przesłanki wykluczenia wykonawców ubiegających się o zamówienia z dziedziny obronności i bezpieczeństwa - odstępstwa od stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych - tryby udzielania zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa W publikacji dodatkowo zamieszczono indeks rzeczowy, pomocny przy wyszukiwaniu interesującego zagadnienia zarówno po numerze artykułu ustawy Prawo zamówień publicznych, jak i po numerze strony.