Strona główna » Księgarnia » Organy szkoły - zadania, kompetencje, korzyści ze współpracy

Kategorie ebooków

Organy szkoły - zadania, kompetencje, korzyści ze współpracy - Małgorzata Celuch

Organy szkoły - zadania, kompetencje, korzyści ze współpracy

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
ISBN: 978-83-269-1910-7
Język: Polski
Data wydania: 2 września 2013
Liczba stron: 197
Rozmiar pliku: 709,5 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 44,90 zł
Wybrany format: Ebook  - Małgorzata Celuch w formacie MOBI Pozostałe formaty:


Do poprawnego funkcjonowania szkoły nie wystarczą jedynie dobre chęci samego dyrektora. Jest to Opracowanie, w którą powinni zaangażować się nie tylko pracownicy szkoły, ale także uczniowie i ich rodzice. Jak to zrobić? Książka Organy szkoły przedstawia kompleksowe i praktyczne informacje o tym, jakie organy mogą w szkole powstać, jak powołać je do życia oraz kto będzie zaangażowany w ich działalność. W dłuższym okresie przełoży się ona na sprawniejsze funkcjonowanie placówki. Wzrośnie także motywacja do pracy i nauki, gdy pracownicy i uczniowie wraz z rodzicami będą mieli wpływ na to, co dzieje się w szkole. Publikacja to prawdziwe kompendium wiedzy o organach wewnętrznych szkoły: radzie szkoły, radzie rodziców, samorządzie uczniowskim, radzie pedagogicznej oraz dyrektorze szkoły. Zgromadzona w nim wiedza ułatwi poprawne powołanie organów, określa sposoby ich finansowania i zasady działania, a także kompetencje i uprawnienia każdego z nich. Ponadto książka zawiera liczne wzory dokumentów związane z działalnością organów w szkole, m.in. uchwały, regulaminy czy procedury postępowania w różnych sytuacjach, jak również wiele przykładów z życia szkoły i współpracy między poszczególnymi organami.