Strona główna » Księgarnia » Zamówienia Publiczne w 3 krokach

Kategorie ebooków

Zamówienia Publiczne w 3 krokach - Agata Hryc-Ląd

Zamówienia Publiczne w 3 krokach

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
ISBN: 978-83-269-2206-0
Język: Polski
Data wydania: 4 września 2013
Liczba stron: 230
Rozmiar pliku: 1,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 59,90 zł
Wybrany format: Ebook  - Agata Hryc-Ląd w formacie EPUB Pozostałe formaty:


Swoisty przewodnik po najważniejszych czynnościach i instytucjach, jakie przewiduje ustawa Pzp ma na celu w łatwy i przejrzysty sposób wskazać właściwy kierunek, w którym powinni podążać uczestnicy postępowania o zamówienie publiczne. Książka skupia się nie tylko na definicjach, ale przede wszystkim podaje praktyczne przykłady, które ilustrują różne sposoby postępowania w ramach zamówień publicznych. Oparcie książki na studiach przypadku daje możliwość poczucia jak w rzeczywistości wygląda Opracowanie specjalisty. Książkę podzielono na 3 intuicyjne kroki:

Krok 1 - Przygotowanie procedury - opis przedmiotu zamówienia - szacowanie wartości zamówienia - wybór trybu udzielenia zamówienia - warunki udziału w postępowaniu - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - komisja przetargowa - Przygotowanie się wykonawcy do wzięcia udziału w przetargu

Krok 2 ; Postępowanie o zamówienia - wszczęcie postępowania - złożenie oferty - wybór wykonawcy

Krok 3 ; Realizacja umowy - podpisanie umowy - odstąpienie od umowy - kary umowne - rozliczenia - zmiana umowy

Dodatkowo, w książce znajdują się informacje o początku zamówień publicznych i zmianach jakie przechodziły na przestrzeni lat. Natomiast specjalnym dodatkiem jest zamieszczony na końcu Słownik zamówień publicznych który ma za zadanie wyjaśnić pojęcia związane z zamówieniami.