Inne obrazy - Maria Poprzęcka

Inne obrazy

Wydawnictwo: Słowo/obraz terytoria
ISBN: 978-83-7453-152-8
Język: Polski
Data wydania: 19 stycznia 2009
Liczba stron: 305
Rozmiar pliku: 16,6 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 36,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Maria Poprzęcka w formacie EPUB


Podzielając pogląd wyrażony przez Rudolfa Arneheima o tym, że nasze oczy zostały zdegradowane do roli instrumentów pomiarowych i rozpoznających, autorka tropi i wskazuje te elementy w naszym postrzeganiu świata, które na przestrzeni wieków zostały wyeliminowane lub zignorowane przez konwencje kulturowe. W książce obraz jest nie tylko punktem wyjścia nowych sposobów widzenia i interpretacji świata, ale staje się też narzędziem do poznania mechanizmów naszej kultury i przyjętych przez nią nawyków percepcyjnych.

Spis treści

Inne obrazy

Oko za oko

Grzeszne oko

„Malować tylko to, czego się nigdy nie widziało”…

Obraz za szybą

Obraz patrzy, obraz widzi

Obraz za mgłą

Niedowidzenie

Malować, patrzeć

Obraz pod powiekami

Patrzeć do bólu

Obraz niemożliwy

Przypisy

Nota edytorska

Spis ilustracji

Indeks osób