Strona główna » Księgarnia » eBooki » Duchowość » Ósmy dzień tygodnia. Zaświaty w wierzeniach Kościołów tradycji b...
Ósmy dzień tygodnia. Zaświaty w wierzeniach Kościołów tradycji b... - Andrzej Sarwa

Ósmy dzień tygodnia. Zaświaty w wierzeniach Kościołów tradycji b...

Wydawnictwo: Armoryka
ISBN: 978-83-64145-86-5
Język: Polski
Data wydania: 2008
Liczba stron: 191
Rozmiar pliku: 623,3 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa: 30,00 zł
Nasza cena: 15,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Andrzej Sarwa w formacie MOBI Pozostałe formaty:


Ósmy dzień tygodnia to koniec czasów, odnowienie wszechświata i odpoczynek ludzkości w szczęściu i miłości w nowej rzeczywistości. To czas eschatologiczny. Eschatologia jest częścią doktryny religijnej, która odnosi się do rzeczy ostatecznych w perspektywie indywidualnej - pojedynczego człowieka - jak i kosmicznej - całego świata. Zajmuje się więc zagadnieniem sensu śmierci oraz istotą przyszłego życia, a także kwestiami końca dziejów i obrazem nowego świata. Między innymi zawiera doktryny na temat sądu ostatecznego oraz świata pośmiertnego, w którym dusza odbiera nagrodę lub karę. Przybliżając ujęcie tych zagadnień w doktrynie wschodnich odłamów Kościoła chrześcijańskiego, autor dąży do zachowania maksymalnego obiektywizmu, a swój wywód opiera na obficie przytaczanych tekstach źródłowych. Naszkicowuje również historię rozłamu Kościoła powszechnego i zwraca uwagę na różnice pomiędzy Kościołem wschodnim a rzymskokatolickim.

Spis treści

Wstęp
Człowiek
Kim jest szatan i skąd się wziął?
Wolność człowieka i jej skutki
Skutki grzechu Prarodziców
Zbawienie człowieka
Śmierć cielesna
Śmierć nadzieją ludzkości
Ku zaświatom
Mytarstwa, to jest tułaczka dusz po zgonie i ich badanie, czyli sąd częściowy po śmierci fizycznego ciała
Miejsce przebywania dusz po śmierci
Ważność modlitw za umarłych
W oczekiwaniu zmartwychwstania
Zmartwychwstanie umarłych
Koniec świata i jego znaki
Paruzja Pana Jezusa Chrystusa i Sąd Ostateczny
Kto będzie sądził żywych i umarłych?
Zostaną zgromadzone wszystkie narody
Przebieg Sądu
Piekło - śmierć druga
Kary piekielne
Czy piekło jest wieczne?
Stopnie kar
Raj - królestwo wiecznego życia i wiecznego szczęścia
Deifikacja ludzi sprawiedliwych
„Ósmy dzień tygodnia” - wieczny szabat - uleczenie Wszechświata
Bibliografia