Strona główna » Księgarnia » eBooki » Prawo i Podatki » Cywilne » Użytkowanie wieczyste w obrocie prawnym. Roszczenia o przewłaszczeni...
Użytkowanie wieczyste w obrocie prawnym. Roszczenia o przewłaszczeni... - Roman Dziczek

Użytkowanie wieczyste w obrocie prawnym. Roszczenia o przewłaszczeni...

Wydawnictwo: LexisNexis
ISBN: 978-83-278-0281-1
Język: Polski
Data wydania: września 2013
Liczba stron: 201
Rozmiar pliku: 1,5 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 55,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Roman Dziczek w formacie PDF Pozostałe formaty:


Użytkowanie wieczyste, chociaż będące wytworem epoki realnego socjalizmu, w okresie transformacji ustrojowej stało się podstawową formą uwłaszczenia osób fizycznych i prawnych na gruntach Skarbu Państwa i gmin. Odegrało więc rolę swoistego łącznika procesu uwłaszczenia z wcześniejszą rewolucją samorządową w postaci powołania gmin.

Autor omawia wszystkie istotne cechy społeczno-gospodarcze użytkowania wieczystego w aktualnym kształcie uformowanym przez najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Konstytucyjnego – poczynając od czynności prawnych kreujących to prawo, a kończąc na jego wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy użytkowania wieczystego. Analizuje też stworzony przez ustawodawcę system roszczeń o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wybrane, doniosłe społecznie, cywilnoprawne roszczenia o ustanowienie użytkowania wieczystego i przeniesienie własności budynków i urządzeń.

W książce zamieszono przykłady pozwów sądowych o zobowiązanie do ustanowienia prawa użytkowania wieczystego.

Roman Dziczek – sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie, specjalista w zakresie prawa rzeczowego i spółdzielczego; autor wielu opracowań i komentarzy dotyczących szeroko rozumianej problematyki mieszkaniowej i nieruchomości.