Strona główna » Księgarnia » eBooki » Prawo i Podatki » Administracyjne » Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu przed sądami administracyjnymi...
Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu przed sądami administracyjnymi... - Bogusław Dauter

Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu przed sądami administracyjnymi...

Wydawnictwo: LexisNexis
ISBN: 978-83-278-0341-2
Język: Polski
Data wydania: października 2013
Liczba stron: 677
Rozmiar pliku: 1,4 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 155,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Bogusław Dauter w formacie EPUB Pozostałe formaty:


Sądownictwo administracyjne odgrywa coraz istotniejszą rolę w polskim porządku prawnym. Krąg spraw rozpoznawanych przez sądy administracyjne stale się poszerza. Obecnie sądownictwu temu podlegają m.in. sprawy związane z polityką rozwoju, stanowiące specjalną kategorię spraw rozpoznawanych przez sądy administracyjne.

Książka zawiera wzory pism w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz wzory orzeczeń wydawanych przez wojewódzkie sądy administracyjne i Naczelny Sąd Administracyjny. W publikacji chodzi bowiem nie tylko o pomoc uczestnikom postępowania i ich pełnomocnikom we właściwym doborze pisma procesowego do konkretnej sytuacji prawnej, lecz także o przedstawienie orzeczeń sądowych (np. wyroków, postanowień, zarządzeń) opracowanych zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi tak, aby przedstawiony obraz procedury był pełny i mógł służyć nie tylko praktykom, lecz także aplikantom. Pod poszczególnymi wzorami są zamieszczone objaśnienia, które pozwolą na prawidłowe pod względem prawnym sporządzanie pism i orzeczeń; odpowiednie orzecznictwo powoływane przez Autorów zawiera istotne wskazówki dla sporządzającego pismo.

Autorzy – wybitni specjaliści, sędziowie sądów administracyjnych – systematycznie poszerzają zbiór pism występujących w publikacji – jest to bowiem kolejne, szóste wydanie książki. Zostało ono wzbogacone m.in. o wzór skargi w sprawie polityki rozwoju i wyrok uwzględniający skargę w tej sprawie, a także wzór skargi na przewlekłość postępowania i wyrok uwzględniający tę skargę.