Strona główna » Księgarnia » Odpisy aktualizujące w jednostkach publicznych

Kategorie ebooków

Odpisy aktualizujące w jednostkach publicznych - Elżbieta Gaździk

Odpisy aktualizujące w jednostkach publicznych

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
ISBN: 978-83-269-2560-3
Język: Polski
Data wydania: 5 września 2013
Liczba stron: 21
Rozmiar pliku: 1,2 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 39,90 zł
Wybrany format: Ebook  - Elżbieta Gaździk w formacie PDF


Aby sprawozdanie finansowe jednostek sektora finansów publicznych przedstawiało rzetelne dane, zaprezentowany w nim majątek musi być odpowiednio wyceniony. Aby tak było, podmioty publiczne, określając wielkość aktywów na dzień bilansowy, muszą pamiętać o utracie ich wartości, w związku z eksploatacją, czy też powstałych na skutek nieprzewidzianych zdarzeń. W tym celu księgowi rozliczający jednostki publiczne powinni dokonywać tzw. odpisów aktualizujących. W jakich przypadkach jest wymagane ich tworzenie? Które aktywa podlegają aktualizacji wyceny? Jak wygląda ewidencja odpisów aktualizujących w księgach rachunkowych? Tego m.in. dowiedzą się Państwo z opracowania Odpisy aktualizujące w jednostkach publicznych.