Strona główna » Księgarnia » Ewidencja na kontach pozabilansowych w jednostkach publicznych

Kategorie ebooków

Ewidencja na kontach pozabilansowych w jednostkach publicznych - Elżbieta Gaździk

Ewidencja na kontach pozabilansowych w jednostkach publicznych

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
ISBN: 978-83-269-2559-7
Język: Polski
Data wydania: 10 września 2013
Liczba stron: 19
Rozmiar pliku: 1,0 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 39,90 zł
Wybrany format: Ebook  - Elżbieta Gaździk w formacie PDF


Jednostki sektora finansów publicznych, oprócz ewidencji zdarzeń gospodarczych wpływających na sprawozdania finansowe, powinny ujmować w swoich księgach rachunkowych również te, które nie znajdują odzwierciedlenia w późniejszym bilansie. Służą im do tego konta zespołu 9. Część z nich ma zastosowanie wyłącznie w jednostkach państwowych, inne wyłącznie w samorządowych, jeszcze inne mogą stosować wszystkie jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe. Ostatnia nowelizacja rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości wprowadziła kilka nowych kont pozabilansowych możliwych do stosowania w jednostkach publicznych. Zachęcamy do zapoznania się z publikacją Ewidencja na kontach pozabilansowych w jednostkach publicznych Dowiedzą się z niej Państwo m.in.:

  • jak poprawnie ewidencjonować wydatki strukturalne
  • jakiego rodzaju wartości ujmować na koncie 976
  • wzajemne rozliczenia między jednostkami
  • do czego służy konto 992
  • zapewnienia finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa