Strona główna » Księgarnia » Szkoła wolna od dyskryminacji. Materiały dla wychowawców i pedagog...

Kategorie ebooków

Szkoła wolna od dyskryminacji. Materiały dla wychowawców i pedagog... - Kamila Raczyńska

Szkoła wolna od dyskryminacji. Materiały dla wychowawców i pedagog...

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
ISBN: 978-83-269-2086-8
Język: Polski
Data wydania: 2 września 2013
Liczba stron: 162
Rozmiar pliku: 2,8 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 49,90 zł
Wybrany format: Ebook  - Kamila Raczyńska w formacie PDF Pozostałe formaty:


Przeciwdziałanie dyskryminacji jest przede wszystkim trudnym wyzwaniem dla wychowawców i wychowawczyń klas. Jest również podstawowym elementem programów wychowawczych i profilaktycznych szkół i placówek oświatowych. W publikacji, obok omówienia zagadnień związanych z formami dyskryminacji w szkole, przygotowaliśmy konkretne propozycje pracy z klasami podczas lekcji wychowawczych. Uwaga! W publikacji znajdą Państwo gotowe scenariusze lekcji wychowawczych dla szkół podstawowych i gimnazjów. O dyskryminacji i mowie nienawiści staje się głośno, gdy w przestrzeni publicznej dochodzi do działań lub wypowiedzi obrażających lub poniżających konkretne osoby czy grupy społeczne. Gorsze traktowanie z uwagi na przynależność narodową, etniczną, religię, płeć, status społeczny, orientację seksualną i wiele innych to przejaw dyskryminacji. Zawarte tu liczne praktyczne porady podpowiadają:

- Do jakich przejawów dyskryminacji dochodzi w szkołach najczęściej? - Jakie są metody zapobiegania aktom prześladowania i nienawiści?
- Jak prowadzić lekcje wychowawcze, aby przeciwdziałać dyskryminującym zachowaniom uczniów?
- Jak rozpocząć działania zapobiegawcze?
- Jak zapobiegać klasizmowi w szkole?

Szkoła nie jest wolna od zjawisk dyskryminacji, które są przezroczyste dla społeczności, czyli tak wpisane w schemat myślenia i zachowania, że nikt ich nie dostrzega. Warto zatem poruszyć ten temat na lekcjach wychowawczych. Uzyskaj niezbędne materiały ; gotowe scenariusze lekcji wychowawczych