Strona główna » Księgarnia » Prawo zamówień publicznych 2013. Rozporządzenia z komentarzem

Kategorie ebooków

Prawo zamówień publicznych 2013. Rozporządzenia z komentarzem - Andrzela Gawrońska-Baran

Prawo zamówień publicznych 2013. Rozporządzenia z komentarzem

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
ISBN: 978-83-269-2207-7
Język: Polski
Data wydania: 4 września 2013
Liczba stron: 106
Rozmiar pliku: 981,3 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 73,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Andrzela Gawrońska-Baran w formacie PDF Pozostałe formaty:


Obszerny komentarz do rozporządzeń wykonawczych do ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z treścią rozporządzeń oraz praktycznymi przykładami ich stosowania w procedurach zamówieniowych. Omówiono w nim zagadnienia: jak interpretować i stosować nowe akty wykonawcze, by uniknąć błędów przy składaniu ofert; w jaki sposób zamawiający będą mogli weryfikować wykonawców; co się zmieni dla firm, które korzystają z zasobów innych podmiotów; jakie pozycje znalazły się w wykazie robót budowlanych stanowiących roboty budowlane w rozumieniu Prawa zamówień publicznych; jak zmienił się wzór ogłoszenia o zamówienie publiczne; w jaki sposób klasyfikacja robót budowlanych wpłynie na opis przedmiotu zamówienia, sposób ustalania wartości zamówienia i na progi udzielania zamówień publicznych; jak wygląda procedura odwoławcza przy zamówieniach związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa. Książka ułatwi stosowanie nowych przepisów i pozwoli uniknąć błędów w postępowaniach.