Strona główna » Księgarnia » Prawo wodne po zmianach

Kategorie ebooków

Prawo wodne po zmianach - Dorota Rosłoń

Prawo wodne po zmianach

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
ISBN: 978-83-269-2305-0
Język: Polski
Data wydania: 10 września 2013
Liczba stron: 35
Rozmiar pliku: 925,9 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 24,90 zł
Wybrany format: Ebook  - Dorota Rosłoń w formacie PDF


Prawo wodne to podstawowy akt prawny kształtujący zasady prowadzenia gospodarki wodnej w Polsce. I jak wiele innych ustaw był wielokrotnie zmieniany, m.in. z powodu konieczności transpozycji przepisów unijnych do regulacji prawnych obowiązujących w naszym kraju. Zwłaszcza ten ostatni powód, a właściwie opieszałość we wprowadzaniu koniecznych zmian, skutkująca wnoszeniem spraw przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości UE, ostatnio bardzo przyspiesza wdrażanie modyfikacji do prawodawstwa polskiego. Nie inaczej ma się sprawa z Prawem wodnym i jego zgodności z zapisami Ramowej Dyrektywy Wodnej. Wielokrotnie nowelizowane ciągle nie spełnia wymogów wielu dyrektyw obowiązujących w gospodarce wodnej. Co więcej, dotychczasowe zmiany ustawy. Prawo wodne nie tylko nie wyeliminowały wszystkich problemów prawnych, ale uczyniły ją także mniej przejrzystą dla obywateli.