Strona główna » Księgarnia » Dialog techniczny – jak stosować nową instytucja i w jakim celu zo...

Kategorie ebooków

Dialog techniczny – jak stosować nową instytucja i w jakim celu zo... - Dominika Perkowska

Dialog techniczny – jak stosować nową instytucja i w jakim celu zo...

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
ISBN: 978-83-269-2111-7
Język: Polski
Data wydania: 16 sierpnia 2013
Liczba stron: 18
Rozmiar pliku: 368,2 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 29,90 zł
Wybrany format: Ebook  - Dominika Perkowska w formacie PDF


Jeżeli chcesz opisać przedmiot zamówienia oraz skonstruować siwz tak, aby uzyskać najkorzystniejszy przedmiot zamówienia zarówno z technologicznego jak i ekonomicznego punktu widzenia, powinieneś skorzystać z dialogu technicznego!Dzięki tej instytucji:

- będziesz uprawniony do skonfrontowania swoich rzeczywistych potrzeb z możliwościami ich realizacji;
- będziesz mógł konsultować siwz oraz warunki umowne tak, aby usprawnić i uskutecznić realizację przedmiotu zamówienia;
- możesz ustalić poza cenowe kryteria oceny ofert;
- skrócisz przebieg samego postępowania o udzielenie zamówienia;
- ograniczysz koszty realizacji zamówienia;
- realnie zmniejszysz liczbę odwołań dotyczących zapisów siwz;
- zmniejszysz ryzyko unieważnienia postępowania ze względu na brak ofert wykonawców.

Jeżeli zatem chciałbyś wykorzystać w swojej pracy instytucję dialogu technicznego, a nie wiesz, jak to zrobić – e-book „Dialog techniczny – jak stosować nową instytucje i w jakim celu została wprowadzona do ustawy Prawo zamówień publicznych” przeprowadzi Cię krok po instytucji dialogu technicznego, wskaże newralgiczne miejsca oraz rozwieje wszelkie wątpliwości!