Strona główna » Księgarnia » Jak unikać błędów w specyfikacji – poradnik dla zamawiających

Kategorie ebooków

Jak unikać błędów w specyfikacji – poradnik dla zamawiających - Anna Kuszel-Kowalczyk

Jak unikać błędów w specyfikacji – poradnik dla zamawiających

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
ISBN: 978-83-269-2266-4
Język: Polski
Data wydania: 16 sierpnia 2013
Liczba stron: 30
Rozmiar pliku: 864,7 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 29,90 zł
Wybrany format: Ebook  - Anna Kuszel-Kowalczyk w formacie PDF


Praktyczne objaśnienia i wskazówki dotyczące najczęściej powtarzających się błędów przy tworzeniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

• brak opisu sposobu obliczenia ceny oraz opisu sposobu dokonywania oceny warunków udziału w postępowaniu.

• umieszczenie informacji sprzecznych z informacjami opublikowanymi w ogłoszeniu o zamówieniu.

• nieprawidłowe określone terminy ważności wymaganych od wykonawców dokumentów.

• dopuszczenie możliwości złożenia oferty wariantowej, w sytuacji gdy cena była jedynym kryterium oceny ofert.

• możliwość udzielania zamówień uzupełniających w siwz dotyczących postępowań prowadzonych w trybie negocjacji z ogłoszeniem, negocjacji bez ogłoszenia i zapytania o cenę.

Publikacja została przygotowana przez ekspertów, zajmujących się na co dzień zamówieniami publicznymi. Poprawnie sporządzona siwz pozwala wybrać w optymalnym czasie najlepszego wykonawcę.