Obserwator - Józef Mroczkowski

Obserwator

Wydawnictwo: Dom Wydawniczy PWN
ISBN: 978-83-7705-447-5
Język: Polski
Data wydania: 25 września 2013
Liczba stron: 115
Rozmiar pliku: 21 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa: 34,90 zł
Nasza cena: 26,90 zł
Wybrany format: Ebook  - Józef Mroczkowski w formacie MOBI Pozostałe formaty:


Krwawe oblicza okupacji na wschodnim pograniczu, ucieczki, przesiedlenia i echa Wołynia w relacji katolickiego księdza.

Zapis tragicznych wydarzeń od rozpoczęcia wojny do wysiedlenia ludności ukraińskiej w ramach akcji „Wisła”. Okrutna rzeczywistość widziana oczami katolickiego księdza, który nie stroni od wyrażania osobistych, nierzadko kontrowersyjnych opinii, krytyki, a także niechęci do jednych i sympatii do innych uczestników wojennego dramatu. Opisuje szykany stosowane wobec społeczeństwa, atmosferę szalejącego terroru i narastające konflikty pomiędzy przedstawicielami nacji zamieszkujących pogranicze. Obie okupacje, zarówno sowiecka, jak i nazistowska, zebrały na tych ziemiach żniwo przemocy, strachu, bólu, upokorzeń i śmierci. Ludność polska była zastraszana i terroryzowana przez Ukraińców, ludność ukraińska mordowana za prosowieckie lub proniemieckie skłonności.

Spis treści

Od Karty

 

Druga wojna światowa czwarty rozbiór Polski, 1939

Wybuch wojny niemiecko-bolszewickiej 1941

Rok Pański 1942

Rok Boży 1943

Rok tragedii 1944

Rok Boży 1945

Rok 1946

Rok 1947

 

Posłowie

Informacje o miejscowościach

Mapa