Strona główna » Księgarnia » Choroby zawodowe Prawo, orzecznictwo, postępowanie

Kategorie ebooków

Choroby zawodowe Prawo, orzecznictwo, postępowanie - Agnieszka Domańska-Jakubowska

Choroby zawodowe Prawo, orzecznictwo, postępowanie

Wydawnictwo: Verlag Dashofer Sp. z o.o.
ISBN: 978-83-7537-252-6
Język: Polski
Data wydania: 1 października 2013
Liczba stron: 112
Rozmiar pliku: 1,7 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 72,57 zł
Wybrany format: Ebook  - Agnieszka Domańska-Jakubowska w formacie PDF


Tematyka

Definicja choroby zawodowej jest została zdefiniowane w Kodeksie pracy. Jednakże Kodeks pracy i wydane na jego podstawie akty wykonawcze nie wyczerpują zagadnienia. Należy pamiętać, że temat chorób zawodowych reguluje także prawo ubezpieczeń społecznych czy Kodeks postępowania administracyjnego.

Celem publikacji jest przedstawienie najważniejszych regulacji prawnych dotyczących chorób zawodowych, ich wzajemnych relacji.

 

Korzyści

Dzięki publikacji:
- zrozumiesz akty prawne regulujące temat chorób zawodowych
- zapoznasz się z orzecznictwem sądowym dotyczącym tej części medycyny pracy
- otrzymasz najważniejsze zagadnienia dotyczące chorób zawodowych, zebrane i omówione w jednej publikacji

Spis treści

1. Choroby zawodowe – zagadnienia ogólne
2. Postępowanie w przedmiocie choroby zawodowej
3. Stwierdzenie choroby zawodowej przez uprawniony organ
4. wpływ orzeczenia lekarskiego na decyzję administracyjną w przedmiocie choroby zawodowej
5. wykaz chorób zawodowych