Strona główna » Księgarnia » eBooki » Prawo i Podatki » Monografie Prawnicze » Zgoda na udzielenie świadczenia zdrowotnego. Ujęcie wewnątrzsystemo...
Zgoda na udzielenie świadczenia zdrowotnego. Ujęcie wewnątrzsystemo... - Beata Janiszewska

Zgoda na udzielenie świadczenia zdrowotnego. Ujęcie wewnątrzsystemo...

Wydawnictwo: C. H. Beck
ISBN: 978-83-255-5375-3
Język: Polski
Data wydania: 2013
Liczba stron: 756
Rozmiar pliku: 6,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa: 129,00 zł
Nasza cena: 129,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Beata Janiszewska w formacie PDF


Monografia podejmuje kwestie zgody pacjenta w aspekcie wewnątrzsystemowym – korelacji norm, określających zasady udzielania świadczeń zdrowotnych oraz wykonywania tych świadczeń mimo nieuzyskania zgody pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego albo sądu opiekuńczego. Opracowanie składa się z trzech podstawowych części, prezentujących zagadnienie zgody w polskim porządku prawnym w ujęciu historycznym oraz w obowiązujących obecnie ustrojowych aktach prawnomedycznych: ustawie o ochronie zdrowia psychicznego, ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.