Strona główna » Księgarnia » Audiobooki » Duchowość » Dzieje Apostolskie
Dzieje Apostolskie - Opracowanie zbiorowe , Krzysztof Globisz

Dzieje Apostolskie

Wydawnictwo: Rafael
ISBN: 978-83-88340-06-2
Język: Polski
Data wydania: 1 września 2013
Czas: 2 godz. 24 min.
Rozmiar pliku: 176,8 MB
Zabezpieczenie: Brak
Nasza cena: 14,99 zł
Wybrany format: Audiobook - Opracowanie zbiorowe , Krzysztof Globisz w formacie MP3


Autorem Dziejów Apostolskich według zgodnej tradycji Kościoła, jest św. Łukasz. W sprawie ustalenia czasu i miejsca napisania Dziejów Apostolskich brak pewnych danych. Przyjmuje się że powstały ok. 70 r. Zresztą data ma znaczenie drugorzędne, skoro wyjątkowa wartość tej księgi polega, z jednej strony, na tym, że autor był naocznym świadkiem znacznej części zdarzeń, a z drugiej – na bogactwie źródeł, do których się odwołuje przy relacjonowaniu tego, czego sam nie widział. To stanowi gwarancję historycznej wartości księgi. Zamierzeniem tego dzieła jest ni mniej, ni więcej tylko przedstawienie historii i początków chrześcijaństwa. Całą księgę przenika atmosfera radości duchowej i nadprzyrodzonego podziwu, co może nie zachwycić tylko tych, którzy nie pojmują tego unikalnego fenomenu, jakim było narodzenie się chrześcijaństwa.

Spis treści

 • Prolog
 • Zesłanie Ducha Świętego
 • Uzdrowienie chromego
 • Apostołowie Piotr i Jan przed Sanhedrynem
 • Ananiasz i Safira
 • Ustanowienie Siedmiu
 • Mowa przed Sanhedrynem od Abrahama do Mojżesza
 • Prześladowanie Kościoła jerozolimskiego
 • Nawrócenie Szawła
 • Powołanie setnika Korneliusza
 • Święty Piotr wyjaśnia sprawe Korneliusza
 • Prześladowanie wszczęte przez Heroda Agryppe
 • Działalność św Barnaby i sw Pawla
 • Tak zwany Sobór Jerozolimski
 • Spór o Marka
 • Przyłączenie się Tymoteusza
 • W Tesalonice
 • Początki Kosciola w Koryncie
 • Działalnosc Apollosa
 • Działalnosc św Pawła w Efezie
 • Wyprawa do Macedonii Grecji i powrót do Azji Mniejszej
 • Ku Jerozolimie
 • Przemówienie do Żydow
 • Przed Sanhedrynem
 • Przed sądem prokuratora Feliksa
 • Przed trybunalem Festusa Pawel odwołuje się do cezara
 • Mowa Apostoła przed królem
 • Więzień wyrusza do Rzymu
 • Pobyt Apostoła na Malcie