Apokalipsa - Opracowanie zbiorowe , Krzysztof Globisz

Apokalipsa

Wydawnictwo: Rafael
ISBN: 978-83-88340-08-6
Język: Polski
Data wydania: 1 września 2013
Czas: 1 godz. 24 min.
Rozmiar pliku: 103,4 MB
Zabezpieczenie: Brak
Nasza cena: 14,99 zł
Wybrany format: Audiobook - Opracowanie zbiorowe , Krzysztof Globisz w formacie MP3


Niezależnie od tego, czy powstanie Apokalopsy datuje się na czasy Domicjana czy Nerona, jest nieodzowne dla właściwego jej rozumienia, aby została umiejscowiona w kontekście historycznym, w którym powstała: w czasie zamieszek i gwałtownych prześladowań, skierowanych przeciw rodzącemu się Kościołowi, podobnie bowiem jak apokalipsy, które ją poprzedzały (szczególnie Daniela) i z których wyraźnie czerpie inspiracje, jest ona przede wszystkim pismem okolicznościowym, przeznaczonym do podniesienia i umocnienia ducha chrześcijan, niewątpliwie wstrząśniętych tym, że mogło się rozpętać tak gwałtowne prześladowanie Kościoła Tego, który powiedział: ,,odwagi! Jam zwyciężył świat”.

Spis treści

 • Apokalipsa Ja jestem Alfa i Omega mówi Pan Bog
 • Apokalipsa List do Kościoła w Efezie
 • Apokalipsa List do Kościoła w Smyrnie
 • Apokalipsa List do Kościoła w Pergamonie
 • Apokalipsa List do Kościoła w Tiatyrze
 • Apokalipsa List do Kościoła w Sardes
 • Apokalipsa List do Kościoła w Filadelfii
 • Apokalipsa List do Kościoła w Laodycei
 • Apokalipsa Wizje prorocze zwiastuny gniewu Bożego
 • Apokalipsa Niewiasta i smok
 • Apokalipsa Smok przekazuje władze bestii
 • Apokalipsa Dziewiczy orszak Baranka
 • Apokalipsa Hymn Mojżesza i Baranka
 • Apokalipsa Kara na Wielki Babilon
 • Apokalipsa Zagłada wrogich narodów
 • Apokalipsa Nowe Jeruzalem