Strona główna » Księgarnia » eBooki » Prawo i Podatki » Administracyjne » Granice prawa do informacji w postępowaniu administracyjnym i sądowo...
Granice prawa do informacji w postępowaniu administracyjnym i sądowo... - Hanna Knysiak-Molczyk

Granice prawa do informacji w postępowaniu administracyjnym i sądowo...

Wydawnictwo: LexisNexis
ISBN: 978-83-278-0194-4
Język: Polski
Data wydania: sierpnia 2013
Liczba stron: 311
Rozmiar pliku: 1,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 79,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Hanna Knysiak-Molczyk w formacie EPUB Pozostałe formaty:


Książka Granice prawa do informacji w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym stanowi obszerne i kompleksowe, monograficzne opracowanie zagadnienia szeroko postrzeganego prawa do informacji w ramach postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego.

 

Prawo to omawiane jest w różnych aspektach, jako prawo do informacji w postępowaniu oraz prawo do informacji o postępowaniu, przy czym wskazane sfery prawa do informacji są ze sobą powiązane i wzajemnie się przenikają.

 

Celem niniejszego opracowania jest ustalenie, gdzie znajdują się granice prawa do informacji, jakie czynniki mają wpływ na ich ukształtowanie i czy granice te zostały ustalone w sposób właściwy. Omówione zostały m.in. takie zagadnienia jak:

 

– pojęcie i zakres prawa do informacji,

 

– zasady udzielania informacji w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym,

 

– wpływ naruszenia zasady informowania na proces podejmowania decyzji administracyjnych i orzeczeń sądowych,

 

– prawo dostępu do akt postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego.

 

Książka jest adresowana zarówno do teoretyków, jak i praktyków prawa, w szczególności do sędziów, adwokatów, radców prawnych oraz pracowników organów administracji.