Strona główna » Księgarnia » eBooki » Prawo i Podatki » Administracyjne » Granice nieruchomości i sposoby ich ustalania
Granice nieruchomości i sposoby ich ustalania - Dariusz Felcenloben

Granice nieruchomości i sposoby ich ustalania

Wydawnictwo: LexisNexis
ISBN: 978-83-278-0181-4
Język: Polski
Data wydania: sierpnia 2013
Liczba stron: 553
Rozmiar pliku: 3,4 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 149,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Dariusz Felcenloben w formacie PDF Pozostałe formaty:


W publikacji Granice nieruchomości i sposoby ich ustalania szczegółowo przedstawiono problematykę procesu granicznego. Omówiono zagadnienia prawne dotyczące obowiązują-cego dwuetapowego administracyjno-sądowego modelu postępowania rozgraniczeniowego, którego cechą charakterystyczną jest łączenie procedur administracyjnych z rozwiązaniami procesowymi typowymi dla prawa cywilnego. Wnikliwej analizie poddano poszczególne etapy administracyjnego postępowania rozgraniczeniowego, z podkreśleniem elementów procesowych, które są rozbieżnie interpretowane w zarówno praktyce, jak  i orzecznictwie.

 

W drugim wydaniu zaktualizowano i rozbudowano m.in. zagadnienia dotyczące procedury wszczęcia postępowania rozgraniczeniowego, prowadzenia postępowania wyjaśniającego, zawieszenia i zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie o rozgraniczenie nieruchomości, geodezyjnej procedury wznawiania znaków granicznych, przyjęcia granic do podziału nieruchomości, rozstrzygania sporów granicznych w postępowaniu scaleniowym, ustalania granic działek ewidencyjnych w trybie aktualizacji operatu ewidencji grun-tów i budynków. Dodano bieżące orzecznictwo sądowoadministarcyjne.
Książka zawiera wzory pism i orzeczeń wydawanych w postępowaniu rozgraniczeniowym.

 

Publikacja jest adresowana do pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, geodetów, sędziów, radców prawnych, adwokatów.