Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Przemiany w sferze usług i ich perspektywy rozwojowe w dobie globaliz... - Andrzej Borkowski

Przemiany w sferze usług i ich perspektywy rozwojowe w dobie globaliz...

Wydawnictwo: My Book
ISBN: 978-83-7564-399-2
Język: Polski
Data wydania: 2 czerwca 2013
Liczba stron: 171
Rozmiar pliku: 896,4 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa:
41,00 zł
Nasza cena:
5,00 zł

Dostępne formaty plików:

PDF , EPUB, MOBI

Niniejsze opracowanie podejmuje temat przemian i rozwoju usług. Minione stulecie jest przykładem na nieprzewidywalność zjawisk społeczno-gospodarczych. Wiele teorii i praw naukowych z zakresu ekonomii utraciło swoją aktualność. W szczególności upadek komunizmu i innych reżimów totalitarnych odbił się pozytywnym echem w licznych społecznościach. Gdy jednak następują próby powiązania przeszłości w celu określenia przyszłych zdarzeń, trudno jest znaleźć proste i spójne przewidywania. Jednym z wcześniej niedocenianych czynników, a jednak odciskającym silne piętno, był rozwój usług. Jego rola nie sprowadziła się wyłącznie do rozbicia podziału na antagonistyczne klasy społeczne, właścicieli i pracowników najemnych. Dzięki ekspansji usług forsowany przez wcześniejszą propagandę sojusz robotniczo-chłopski przestał istnieć, a jego przedstawiciele stali się nieliczni i nie wystarczali już do dalszego wzrostu gospodarczego. Gdy pytamy się, co było podstawową przesłanką upadku systemu opartego na planowej gospodarce narodowej, nie zawsze kojarzymy to z usługami i ich wkładem w przemiany organizacyjne i mentalne. Tymczasem ograniczenie znaczenia rolnictwa i przemysłu na rzecz szeroko rozumianych usług zmieniło całkowicie strukturę najwyżej rozwiniętych światowych gospodarek oraz podważyło wcześniejsze przekonania o uznawanych wartościach, bogactwie oraz o tym, co jest w gospodarce i społeczeństwie kluczowe i dlaczego tak jest. Ten proces nie został dotąd zakończony i trwa nadal.

Spis treści

Wstęp 8
Rozdział I. Trendy globalne usług jako forma analizy wielowariantowej 15
1.1. Znajomość trendów warunkująca podejmowanie właściwych decyzji 15
1.2. Poszukiwanie trendów o coraz większej skali czasowej16
1.3. Kosmologiczne i paleontologiczne tło analizy trendów globalnych17
1.4. Współczesne wyobrażenia o przyszłych rozwiązaniach technicznych
w poszczególnych grupach usług 22
1.5. Historyczne implikacje trendów globalnych 26
Rozdział II. Oczekiwania i nasycenie usługobiorców 32
2.1. Konsument i jego potrzeby 32
2.2. Malejąca użyteczność krańcowa a sposoby zachowania satysfakcji
z konsumpcji 40
2.3. Świadomość i nastawienie usługobiorców 43
Rozdział III. Rola państwa i skuteczne narzędzia sterowania gospodarką w państwach demokratycznych 51
3.1. Geneza wyodrębnienia sfery publicznej z życia prywatnego 51
3.2. Rola państwa w warunkach wysokiego poziomu nasycenia podstawowych
potrzeb 54
3.3 Poszukiwanie skutecznych narzędzi sterowania gospodarką 56
Rozdział IV. Globalizacja usług na przykładzie sektora finansowego 60
4.1. Narodziny i ewolucja form działalności finansowej 60
4.2. Wpływ globalizacji na perspektywy działalności finansowej 63
Rozdział V. Problemy i stresy usługodawców 71
5.1. Identyfikacja usług na tle trendów globalnych oraz okresowych
zmian ich tempa lub kierunku 71
5.2. Stresy usługodawców 76
Rozdział VI. Bariery i patologie związane z ekspansją usług 80
6.1. System motywacyjny przedsiębiorców i pracowników 80
6.2. Sugestywne manipulowanie ludźmi 86
6.3. Antyspołeczne kryteria przydatności zawodowej 89
6.4. Niepożądane przesłanki zmian relacji rodzinnych i wychowawczych 94
6.5. Rola kapitału międzynarodowego w nadmiernej eksploatacji regionów
zacofanych 101
Rozdział VII. Korzyści wynikające z rozwoju usług 104
7.1. Wysoka stopa życia codziennego 104
7.2. Dostępność przestrzenna i środowiskowa usług 107
7.3. Potencjalne szanse rozwoju regionów rolniczych i mało uprzemysłowionych 110
7.4. Wzmocnienie nastawienia proekologicznego 112
7.5. Zmniejszenie bezrobocia 115
Rozdział VIII. Wyniki i wnioski z analizy przeprowadzonej metodami analogicznymi 119
8.1. Perspektywy rozwoju sektora usług – poszukiwanie trendów globalnych
119
8.2. Bogactwo narodów 122
8.3. Transfer bogactwa, postępu technicznego i siły roboczej 124
Rozdział IX. Scenariusze przyszłych możliwych wariantów rozwoju usług uzyskane metodami heurystycznymi 130
9.1. Wariant 100 lat pokoju 130
9.2. Wariant zmian lokalizacji bogactwa i dominacji 130
9.3. Wariant rozproszenia bogactwa 132
9.4. Wariant „pola siłowego” 133
9.5 Wariant psychologiczny 134
9.6. Macierz hipotetycznych funkcji gospodarczych, przyszłych funkcji technologicznych oraz nowych form usług, dla wariantów optymistycznych 135
9.7. Wariant destrukcyjnego „średniowiecza” 139
9.8. Wariant zanikania kontroli procesów społeczno-gospodarczych 139
9.9. Wariant mutacji i rozgałęzienia gatunku ludzkiego 140
9.10 Końcowe uwagi dotyczące wariantów pesymistycznych 140
Rozdział X. Analiza przeprowadzona metodą empiryczną 141
10.1. Badanie opinii na podstawie ankiety sondażowej 141
10.2. Omówienie wyników sondażu społecznego 143
PODSUMOWANIE 146
BIBLIOGRAFIA 148
SPIS DIAGRAMOW I TABEL 155
ANKIETA 156

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 600 757 926
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »