Strona główna » Księgarnia » eBooki » Prawo i Podatki » Monografie Prawnicze » Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym ...
Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym ... - Beata T. Bieńskowska

Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym ...

Wydawnictwo: C. H. Beck
ISBN: 978-83-255-5099-8
Język: Polski
Data wydania: 2013
Liczba stron: 290
Rozmiar pliku: 2,5 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa: 59,00 zł
Nasza cena: 59,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Beata T. Bieńskowska w formacie PDF


„Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Część czwarta” to kolejna wieloautorska publikacja wydana dzięki staraniom władz i pracowników Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce. Zawarte w niniejszej pozycji teksty dotyczą różnych dziedzin prawa (m.in. prawa karnego materialnego i procesowego, prawa administracyjnego, publicznego prawa gospodarczego, socjologii prawa), co rzutuje na różnorodność podjętych tematów. Szeroko zakrojony temat publikacji pozwolił Autorom nie tylko na gruntowną analizę aktualnego stanu normatywnego, ale także na rozważania w płaszczyźnie propozycji de lege ferenda. Twórcze wykorzystanie poglądów przedstawicieli nauki polskiej i zagranicznej, ich rzetelna interpretacja i niejednokrotnie krytyczna ocena, interesujące wnioski wynikające z przeprowadzonych i opisanych badań naukowych – to tylko niektóre z zalet zaprezentowanych opracowań. Ich Autorami są przede wszystkim pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Warszawskiego i Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce, doktoranci, ale także praktycy stosowania prawa.