Strona główna » Księgarnia » eBooki » Prawo i Podatki » Monografie Prawnicze » Prawo pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym jako element real...
Prawo pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym jako element real... - Maria Grzymisławska-Cybulska

Prawo pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym jako element real...

Wydawnictwo: C. H. Beck
ISBN: 978-83-255-5276-3
Język: Polski
Data wydania: 2013
Liczba stron: 298
Rozmiar pliku: 5,4 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa: 99,00 zł
Nasza cena: 99,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Maria Grzymisławska-Cybulska w formacie PDF


Książka stanowi pierwsze monograficzne opracowanie poświęcone istotnemu zagadnieniu prawa publicznego, jakim jest rola instytucji prawa pomocy. Opracowanie udziela odpowiedzi na pytanie o miejsce prawa pomocy w ogólnej koncepcji prawa do sądu, co uznać należy za szczególnie istotne w kontekście obserwowanej w praktyce tendencji do marginalizowania prawa pomocy. Prezentowane opracowanie zawiera wnioski stanowiące rezultat pogłębionej analizy judykatury, obowiązujących rozwiązań prawnych oraz opracowań doktryny dotyczących zagadnienia zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia profesjonalnego pełnomocnika z urzędu w procedurze sądowoadministracyjnej. Poruszana problematyka przedstawiona została z uwzględnieniem aspektów teoretycznych oraz praktycznej sfery stosowania przepisów omawianej instytucji oraz zawiera konkretne wskazania dla ustawodawcy.