Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw w warunkach globalizacji. M... - Renata Oczkowska

Międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw w warunkach globalizacji. M...

Wydawnictwo: Difin
ISBN: 978-83-7641-959-6
Język: Polski
Data wydania: lipca 2013
Liczba stron: 631
Rozmiar pliku: 2,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa:
62,00 zł
Nasza cena:
56,00 zł

Dostępne formaty plików:

MOBI , EPUB

Prof. dr hab. Jerzy Różański

Problemy umiędzynarodowienia przedsiębiorstw w globalizującej się gospodarce należą wciąż do aktualnych, niedostatecznie spenetrowanych zarówno w warstwie teoretycznej, jak i w badaniach empirycznych, zagadnień naukowych, tym trudniej poddających się jednoznacznym ocenom i analizom, im bardziej zmieniają się przebieg procesów i tendencje występujące w gospodarce światowej jako całości i gospodarkach narodowych. Monografia zawiera obszerne i bardzo dobrze udokumentowane rozważania teoretyczne, jest to część pracy napisana z widoczną bardzo dużą znajomością tematu, oraz zarówno przesłanek umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, jak i strategii stosowanych przez przedsiębiorstwa działające w skali międzynarodowej. Autorka bardzo słusznie wskazuje na rosnąca rolę nie kapitałowych form ekspansji międzynarodowej przedsiębiorstw, na wzrastającą rolę usług i związany z tym wzrost usług BPO oraz wzrost znaczenia krajów rozwijających się, głównie azjatyckich w procesach globalizacyjnych. Autorka bardzo trafnie przedstawiła główne tendencje występujące w procesach internacjonalizacji i globalizacji przedsiębiorstw, wykorzystując w rozważaniach aktualną i liczącą się literaturę przedmiotu.

Spis treści

Wstęp
Rozdział 1. Globalizacja – kontekst działalności współczesnych przedsiębiorstw
1.1. Globalizacja – pojęcie i cechy
1.2. Czynniki kształtujące proces globalizacji
1.3. Korporacje transnarodowe jako podmioty procesu globalizacji
1.4. Pomiar stopnia internacjonalizacji i globalizacji przedsiębiorstw
1.5. Wpływ korporacji transnarodowych na gospodarki państw
1.6. Podsumowanie
Rozdział 2. Przesłanki międzynarodowej ekspansji przedsiębiorstw
2.1. Proces międzynarodowej ekspansji przedsiębiorstw
2.2. Teoretyczne ujęcia międzynarodowej działalności przedsiębiorstw
2.2.1. Uwagi wstępne
2.2.2. Teorie handlu międzynarodowego
2.2.3. Teorie produkcji międzynarodowej
2.3. Modele umiędzynarodowienia przedsiębiorstw
2.3.1. Model sekwencyjny
2.3.2. Model sieciowy
2.3.3. Model przedsiębiorstwa „urodzony globalista”
2.4. Motywy międzynarodowej ekspansji przedsiębiorstw
2.5. Podsumowanie
Rozdział 3. Wybór kierunków zagranicznej ekspansji i segmentów nabywców
3.1. Kryteria ogólnej oceny rynków zagranicznych
3.2. Ocena konkurencyjności gospodarek państw
3.3. Analiza sektorowa i zasoby przedsiębiorstwa
3.4. Metody selekcji rynków zagranicznych
3.5. Segmenty nabywców na rynkach zagranicznych
3.6. Wybór rynku docelowego w układzie kraj – segment
3.7. Podsumowanie
Rozdział 4. Strategie międzynarodowej ekspansji przedsiębiorstw
4.1. Pojęcie strategii międzynarodowej ekspansji przedsiębiorstwa
4.2. Strategie ekspansji na rynki zagraniczne w świetle koncepcji H. Igora Ansoffa
4.3. Strategiczne orientacje przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych
4.4. Strategia globalna według koncepcji George’a S. Yipa
4.5. Strategia konfiguracji i koordynacji działań przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych Michaela E. Portera
4.6. Off shoring – strategia delokalizacji funkcji przedsiębiorstwa w skali międzynarodowej
4.7. Wybrane koncepcje strategii konkurencji
4.8. Podsumowanie
Rozdział 5. Formy wejścia przedsiębiorstw na rynki zagraniczne
5.1. Rodzaje form wejścia przedsiębiorstw na rynki zagraniczne
5.2. Ekspansja produktowa – eksport
5.3. Ekspansja zasobowa – alianse niekapitałowe
5.3.1. Pojęcie i istota aliansu strategicznego
5.3.2. Alianse – powiązania kooperacyjne niekapitałowe
5.4. Ekspansja kapitałowa
5.4.1. Joint venture – międzynarodowy alians kapitałowy
5.4.2. Inwestycje bezpośrednie
5.5. Przesłanki wyboru form wejścia na rynki zagraniczne
5.5. Podsumowanie
Rozdział 6. Formy i kierunki międzynarodowej ekspansji przedsiębiorstw
6.1. Wielkość i struktura światowego eksportu i importu w latach 2006–2011
6.2. Międzynarodowe inwestycje bezpośrednie w latach 2006–2011
6.2.1. Wielkość i struktura przepływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na świecie
6.2.2. Wielkość i struktura inwestycji typu greenfield
6.2.3. Wielkość i struktura fuzji i przejęć
6.3. Niekapitałowe formy międzynarodowej ekspansji przedsiębiorstw
6.3.1. Wielkość i struktura niekapitałowych form ekspansji
6.3.2. Produkcja kontraktowa oraz usługi off shoringowe
6.3.3. Umowy franchisingowe
6.4. Międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw – studia przypadków
6.4.1. Capgemini – przesłanki wyboru Polski jako miejsca ekspansji
6.4.2. Comarch – kierunki i formy ekspansji polskiego producenta innowacyjnych systemów informacyjnych
6.5. Trendy i perspektywy międzynarodowej ekspansji przedsiębiorstw
Zakończenie
Literatura

 

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 600 757 926
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »