Strona główna » Księgarnia » eBooki » Poradnik » Open Access: Analiza zjawiska z punktu widzenia polskiego naukowca
Open Access: Analiza zjawiska z punktu widzenia polskiego naukowca - Piotr Kozierski

Open Access: Analiza zjawiska z punktu widzenia polskiego naukowca

Wydawnictwo: Impuls
ISBN: 978-83-7850-485-6
Język: Polski
Data wydania: 2 października 2013
Liczba stron: 343
Rozmiar pliku: 2,1 MB
Zabezpieczenie: Brak
Nasza cena: 0,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Piotr Kozierski w formacie PDF


Publikacja jest udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 (CC BY-SA 3.0). Pełna treść licencji dostępna na stronie creativecommons.org.


Ruch Open Access zdobywa rosnącą popularność, pojawia się jednak wokół niego wiele mitów i niekoniecznie uzasadnionych nadziei. Celem tej książki jest przyjrzenie się temu zjawisku i jego ocena z punktu widzenia polskiego badacza.
W tym celu w pierwszym rozdziale zastanowimy się nad przyczynami powstania tego ruchu, a następnie w rozdziale drugim sprecyzujemy, czym jest Open Access oraz pokrewne inicjatywy, często mylnie z nim utożsamiane. Rozdział trzeci będzie analizą ruchu otwartego dostępu z punktu widzenia różnych grup interesu związanych z nauką. Wreszcie rozdziały czwarty i piąty skoncentrują się na praktycznych aspektach publikowania artykułów w otwartym dostępie z punktu widzenia polskiego badacza. W rozdziale szóstym dokonamy krótkiego podsumowania informacji o ruchu Open Access.

Spis treści

Wstęp


1. Skąd się wziął Open Access?


1.1. Historia
1.2. Geneza
1.2.1. Internet
1.2.2. Polityka wydawnictw


2. Czym jest Open Access?


2.1. Inicjatywy
2.1.1. Open Science – otwarta nauka
2.1.2. Open Access – otwarty dostęp
2.1.3. Open Data – otwarte dane
2.1.4. Open Education – otwarta edukacja
2.1.5. Open Source – otwarte źródła
2.1.6. Wolna kultura
2.2. Prawa autorskie
2.3. Otwarte licencje
2.4. Słownik
2.5. Modele finansowania czasopism otwartego dostępu
2.6. Podsumowanie


3. Czy otwarty dostęp ma sens?


3.1. Z punktu widzenia społeczeństwa – konsumentów publikacji
3.2. Z punktu widzenia autora
3.3. Z punktu widzenia państwa – fundatora badań
3.4. Podsumowanie

 

4. Publikowanie w otwartym dostępie


4.1. Wprowadzanie otwartego dostępu do praktyki publikacji
4.2. Polityka wydawnictw
4.2.1. Springer
4.2.2. Elsevier
4.2.3. John Wiley & Sons
4.2.4. IEEE
4.3. Samoarchiwizacja
4.3.1. Po co archiwizować?
4.3.2. Kiedy można archiwizować?
4.3.3. Gdzie archiwizować?
4.3.4. Podsumowanie .


5. Otwarte czasopisma punktowane przez MNiSW


5.1. Rolnictwo, leśnictwo itp.
5.2. Archeologia
5.3. Architektura i inżynieria lądowa
5.4. Historia sztuki
5.5. Chemia i farmakologia
5.6. Nauki klasyczne
5.7. Informatyka i komputery
5.8. Ekonomia
5.9. Edukacja
5.10. Elektrotechnika, metrologia i automatyka
5.11. Energia, ochrona środowiska, energetyka jądrowa
5.12. Anglistyka i amerykanistyka
5.13. Etnologia
5.14. Ogólne, interdyscyplinarne
5.15. Geografia
5.16. Geologia
5.17. Germanistyka, niderlandystyka, skandynawistyka
5.18. Historia
5.19. Historia edukacji
5.20. Informacja naukowa i bibliotekarstwo, badania (starożytnych i średniowiecznych)
rękopisów
5.21. Prawo .
5.22. Językoznawstwo i literaturoznawstwo
5.23. Matematyka
5.24. Mechanika i Budowa Maszyn
5.25. Środki medialne, komunikologia, dziennikarstwo
5.26. Muzykologia
5.27. Natura nauk i badań, systemy szkolnictwa wyższego, muzeologia
5.28. Filozofia
5.29. Fizyka
5.30. Politologia
5.31. Inżynieria procesowa, biotechnologia
5.32. Psychologia
5.33. Romanistyka
5.34. Pozostałe nauki
5.35. Slawistyka
5.36. Socjologia
5.37. Nauki o sporcie
5.38. Technologia
5.39. Teologia i religioznawstwo
5.40. Podsumowanie spisu czasopism


6. Podsumowanie


Bibliografia
Spis tablic


Noty o autorach