Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Perfumy - Beata Hoffmann

Perfumy

Wydawnictwo: Impuls
ISBN: 978-83-7850-427-6
Język: Polski
Data wydania: 20 czerwca 2013
Liczba stron: 401
Rozmiar pliku: 4,5 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena:
28,00 zł

Dostępne formaty plików:

EPUB

Zapach jest elementem doświadczenia prawie wszystkich ludzi. Proces uspołecznienia, któremu człowiek podlega jest również procesem socjalizacji zapachowej. Coraz więcej badań naukowych przemawia za faktem, że zapachy wpływają na ludzkie myślenie i zachowanie. Wiele jest też przykładów ukazujących jak ważnym nośnikiem społecznych informacji jest zapach. Można śmiało powiedzieć, że woń wpisana jest we współczesne zjawiska społeczne, jak i, co oczywiste, w życie poszczególnych jednostek.

Mimo, że współczesna socjologia jest w coraz większym stopniu dyscypliną wielowymiarową, niewiele jest w niej badań nad zmysłowymi aspektami życia społecznego. Lukę tę stara się wypełnić ta książka. Składają się na nią dwie podstawowe części: pierwsza poświęcona jest zapachowi i jego społecznym aspektom, druga – perfumom.

W części pierwszej omówione zostały takie zagadnienia jak: fizjologia zmysłów człowieka, wpływ woni na zachowania ludzi, funkcjonowanie zapachu w przestrzeni społecznej, indywidualne i społeczne funkcje zapachu, a także miejsce doznań zmysłowych w nauce i kulturze.


Część druga książki poświęcona jest perfumom. Ukazuję ich obecność w różnych obszarach życia kulturowo-społecznego, a w szczególności w muzyce, literaturze, historii i mitologii, sztukach plastycznych, przestrzeni miejskiej, polityce, religii i sztuce kulinarnej. Przyjmując perspektywę historyczną dokonuję analizy wzornictwa flakonów perfumeryjnych i nazw perfum. Omawiam też komponowanie pachnideł jak i jego silne powiązanie z kulturowo-ekonomicznymi procesami. Przestawiam wybrane aspekty promocji pachnideł, regulacji prawnej, analizę wonnych kompozycji w kontekście kultury indywidualizmu, jak i prezentuję perfumeryjne upodobania w różnych krajach świata. Najobszerniejszą część, poświęconą społeczno-kulturowej historii pachnideł poświęcam przedstawieniu i uzasadnienie historycznych przemian konwencji zapachowych, zachodzących pod wpływem zmian w kulturze i społeczeństwach różnych epok, ale i różnych szerokości geograficznych. Część ta nie tylko ukazuje kierunki owych przemian, ale też przedstawia ich społeczno- obyczajowo-kulturowe tło.


Sensoryczne aspekty życia codziennego i codziennych praktyk, obecność pachnideł w otaczającym nas świecie jednoznacznie wskazują, że historia rozwoju sztuki perfumeryjnej jest swoistą historią tradycji i obyczajów człowieka, a rola pachnideł wykracza poza walory doceniane jedynie zmysłem powonienia.


Książkę rozpoczynają rozważania nad rolą zmysłu powonienia w życiu człowieka, a kończą spostrzeżenia dotyczące znaczenia pachnideł w życiu jednostek, grup społecznych i w kulturze. Tym samym uświadamiają, że niewielki szklany flakon wypełniony płynem to nie tylko buteleczka perfum, ale też ważny element kultury.

 

Spis treści

Wstęp     


Część I
Zapach


1.    Zapach – próba definicji

2.    Zmysł węchu i percepcja wrażeń węchowych     
Zmysły        
Zmysł wzroku    
Zmysł słuchu        
Zmysł równowagi        
Odczuwanie skórne       
Zmysł smaku  
Zmysł powonienia

3. Zapach a fizjologiczne i psychologiczne aspekty funkcjonowania człowieka        
4.    Przestrzeń społeczna a zapach   0
5.    Zapach jako źródło i nośnik informacji społecznych

Woń człowieka        
Informacje społeczne a zapach        
6.    Kultura i nauka a zapach        
Zmysłowość w poglądach filozofów        
Przemiany poglądów na zapach i zmysł powonienia        
Węch deprecjonowany  
Węch uznany  
Węch w naukach społecznych       
7.    Świat zapachu w języku, czyli (nie)autonomiczny opis woni  


Część II
Pachnidła


1.    Perfumy i wody zapachowe  
Skład pachnideł 
Otrzymywanie wonnych składników 
Architektura perfum
Podstawowe rodziny zapachowe   
2.    Bohaterowie kreowanego zapachu       
Krótka historia perfumiarzy    
Inspiracje       
3. Prawne aspekty stosowania substancji zapachowych w perfumach, wodach perfumowanych, wodach toaletowych, wodach odświeżających i wodach kolońskich       
4.     Pachnidła w świecie otaczającym  
W muzyce       
W literaturze       
W historii i mitologii     
W filmie     
W sztukach plastycznych  
W przestrzeni miejskiej    
W polityce        
W religii  
W sztuce kulinarnej   
5.    Człowiek w świecie perfum, czyli znaczenie „zapachu indywidualnego wyboru”   
6.    Promocja       
7.    Perfumeryjne flakony    
8.    Nazwy pachnideł        
9.    Społeczno-kulturowa historia pachnideł     
Starożytność    
Cywilizacja babilońska     
Egipt        
Indie    
Chiny     
Japonia  
Persja        
Żydzi        
Grecja        
Rzym        
Średniowiecze    
Arabowie        
Pachnidła w Europie późnego średniowiecza     
Okres nowożytny  
Renesans  
Barok, rokoko, klasycyzm    
Wiek XIX     
Koniec XIX i początek XX wieku   
Czasy najnowsze        
Lata dwudzieste XX wieku       
Lata trzydzieste XX wieku       
Lata czterdzieste XX wieku     
Lata pięćdziesiąte XX wieku       
Lata sześćdziesiąte XX wieku    
Lata siedemdziesiąte XX wieku       
Lata osiemdziesiąte XX wieku       
Lata dziewięćdziesiąte XX wieku        
Początek XXI wieku    
Ostatnie lata        
10.    Ekskluzywne kompozycje niszowe jako przykład próby indywidualizacji wonnej kompozycji  
Marka niszowa na tle innych    
Specyfika marek niszowych     
Krótka historia marek niszowych        
Przykłady marek niszowych    
11.    Atlas upodobań, czyli społeczno-kulturowe uwarunkowania wyborów perfumeryjnych w świecie (kultury Zachodu)   

Zakończenie  

Literatura cytowana i przywoływana w książce    

Podstawowe informacje o wymienionych w książce
projektantach mody i kompozycji perfumeryjnych oraz właścicielach marek sygnowanych zazwyczaj własnym nazwiskiem       

Indeks nazwisk  

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 600 757 926
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »