Strona główna » Księgarnia » eBooki » Prawo i Podatki » Administracyjne » Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie. Komenta...
Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie. Komenta... - Mateusz Pacak

Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie. Komenta...

Wydawnictwo: LexisNexis
ISBN: 978-83-7806-925-6
Język: Polski
Data wydania: czerwca 2013
Liczba stron: 157
Rozmiar pliku: 772,4 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 59,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Mateusz Pacak w formacie EPUB Pozostałe formaty:


Komentowana ustawa jest ustrojowym fundamentem działalności administracji publicznej w województwie. Reguluje głównie kwestie relacji hierarchicznych między Prezesem Rady Ministrów i członkami Rady Ministrów a wojewodą, eksponuje także zasadę zespolenia organów administracji terenowej z wojewodą. W Komentarzu autorzy wyjaśniają najważniejsze problemy wiążące się z funkcjonowaniem administracji terenowej w województwie oraz praktycznym stosowaniem unormowań tego aktu prawnego. Ze względu na ramowy charakter ustawy Komentarz zawiera liczne odesłania do ustaw szczegółowych, które regulują działalność administracji rządowej w województwie.

Publikacja skierowana jest do pracowników organów administracji, przede wszystkim urzędów wojewódzkich i innych urzędów terenowej administracji rządowej w województwie. Może też stanowić niezbędną pomoc dla studentów i dydaktyków w dziedzinie prawa administracyjnego. Szerokie omówienie skargi powszechnej będzie przydatne dla podmiotów zainteresowanych wniesieniem takiej skargi na akty prawa miejscowego wydane przez wojewodę lub organ niezespolonej administracji rządowej.

Mateusz Pacak – doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego; autor komentarzy oraz artykułów z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i administracyjnego; redaktor naczelny Internetowego Przeglądu Prawniczego TBSP UJ. Aplikant radcowski, współpracuje z kilkoma kancelariami prawnymi.

Katarzyna Zmorek – specjalizuje się w prawie administracyjnym; aplikantka Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.