Strona główna » Księgarnia » eBooki » Biznes » Zarządzanie » Marketingowe strategie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw. ...
Marketingowe strategie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw. ... - Grzegorz Karasiewicz

Marketingowe strategie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw. ...

Wydawnictwo: Wolters Kluwer
ISBN: 978-83-264-5801-9
Język: Polski
Data wydania: 7 maja 2013
Liczba stron: 408
Rozmiar pliku: 2,0 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa: 69,00 zł
Nasza cena: 69,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Grzegorz Karasiewicz w formacie PDF


W książce przedstawiono kompleksowy model marketingowej strategii internacjonalizacji przedsiębiorstw w wymiarze teoretycznym i praktycznym. Autor wskazał, jakie decyzje marketingowe przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych prowadzą do pozytywnych efektów finansowych. Uwzględnił przy tym, opierając się na oryginalnych badaniach empirycznych, specyfikę polskich przedsiębiorstw prowadzących działalność na rynkach zagranicznych. Adresatami publikacji są zarówno menedżerowie podejmujący decyzje strategiczne w przedsiębiorstwie, kierownicy i specjaliści działów marketingu i sprzedaży, jak i pracownicy naukowi zajmujący się problematyką zarządzania strategicznego, biznesu międzynarodowego i marketingu oraz studenci uczelni ekonomicznych.

"Opracowanie stanowi interesujące studium i może stać się wartościową publikacją użyteczną głównie w procesie akademickiego kształcenia zarówno na poziomie podstawowym, jak i podyplomowym. Holistyczne podejście do problematyki umiędzynarodowienia działań rynkowych oraz oryginalność modelu i analizy zależności stopnia internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw i uzyskiwanych efektów finansowych stanowią bezsprzeczne atuty publikacji".

dr hab. Robert Kozielski, prof. Uniwersytetu Łódzkiego


Spis treści

Wstęp 9
1. Marketingowa strategia internacjonalizacji - istota, wymiary i determinanty 19
1.1. Istota marketingowej strategii internacjonalizacji 19
1.2. Strategie ekspansji zagranicznej 28
1.3. Strategie obsługi rynków zagranicznych 43
1.4. Determinanty marketingowej strategii internacjonalizacji 93
1.5. Podsumowanie - cel pracy i struktura dalszych rozważań 108
2. Teorie internacjonalizacji przedsiębiorstw 109
2.1. Modele ekonomiczne internacjonalizacji przedsiębiorstwa 114
2.2. Modele produktowe internacjonalizacji przedsiębiorstwa 122
2.3. Modele finansowe internacjonalizacji przedsiębiorstwa 125
2.4. Modele behawioralne internacjonalizacji przedsiębiorstwa 132
2.5. Modele zasobowe internacjonalizacji przedsiębiorstwa 146
2.6. Podsumowanie - teorie internacjonalizacji przedsiębiorstwa 160
3. Przegląd badań internacjonalizacji przedsiębiorstw i jej efektów 170
3.1. Identyfikacja badań empirycznych internacjonalizacji przedsiębiorstw i jej efektów 170
3.2. Charakterystyka badań internacjonalizacji przedsiębiorstw i jej efektów (relacja M-P) 172
3.3. Wyniki badań internacjonalizacji przedsiębiorstw i jej efektów 209
3.4. Podsumowanie - ograniczenia i luki w badaniach internacjonalizacji przedsiębiorstw i jej efektów 230
4. Metodyka i analiza wyników badań własnych 235
4.1. Metodyka badań własnych 235
4.2. Analiza strategii internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw - wyniki badań 266
4.3. Podsumowanie i ograniczenia przeprowadzonych badań 311
Podsumowanie - interpretacja wyników badań i kierunki dalszych badań 319
Aneks. Wykaz badań internacjonalizacji przedsiębiorstw i jej efektów 325
Bibliografia 367
Indeks 401