Strona główna » Księgarnia » eBooki » Edukacja » Język polski » Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie-sport-rekreacja. Edukacja wczesn...
Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie-sport-rekreacja. Edukacja wczesn... - Urszula Kierczak

Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie-sport-rekreacja. Edukacja wczesn...

Wydawnictwo: Impuls
ISBN: 978-83-7587-844-8
Język: Polski
Data wydania: 6 maja 2013
Liczba stron: 167
Rozmiar pliku: 989,4 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 20,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Urszula Kierczak w formacie EPUB Pozostałe formaty:


Koncepcja edukacji fizycznej „Zdrowie, Sport, Rekreacja”, to programy nauczania wychowania fizycznego dla czterech etapów edukacyjnych. Jest to jedyny obecnie na rynku edukacyjnym spójny program kształcenia w zakresie wychowania fizycznego dla wszystkich etapów edukacji przygotowany w oparciu o nową podstawę programową wprowadzoną do realizacji 01 września 2009 r. Książka „Zdrowie. Sport. Rekreacja. Wychowanie fizyczne w edukacji wczesnoszkolnej” jest pierwszą częścią tej koncepcji. Zawiera ona program wychowania fizycznego dla klas I – III w oparciu o nową podstawę programową oraz przykłady podstawowych dokumentów pracy nauczyciela czyli: -rozkłady materiału- szczegółowy plan pracy dla kolejnych klas; - standardy wymagań i zasady oceniania; - przykładowe konspekty zajęć; - materiały do diagnozy i ewaluacji. Prezentowany w poradniku materiał może być wzorem i inspiracją dla nauczycieli w tworzeniu własnych dokumentów dostosowanych do realiów życia konkretnej placówki oświatowej. Podane przykłady planowania pracy, ćwiczeń, zabaw, gier i osnów lekcyjnych powinny nie tylko pomóc w prowadzeniu zajęć wychowania fizycznego, ale zachęcić także do poszukiwania własnych, ciekawych rozwiązań. Książka winna być pomocą w planowaniu i organizacji zajęć wychowania fizycznego zarówno dla nauczycieli nauczania początkowego jak i specjalistów z zakresu wychowania fizycznego realizujących zajęcia edukacji fizycznej wydzielonych z edukacji wczesnoszkolnej.

Spis treści

ZAMIAST WSTĘPU PROGRAM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W RAMACH EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ ZAKRES TREŚCI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO OKREŚLONY W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ PRZEDSZKOLI Fragmenty związane z wychowaniem fizycznym DIAGNOZA I PROGNOZA Wstęp Diagnoza stanu zdrowia i rozwoju fizycznego Diagnoza sprawności fizycznej Diagnoza rozwoju sprawności manualnej i procesów poznawczych Diagnoza rozwoju emocjonalno-społecznego ROCZNE PLANY PRACY W ZAKRESIE WYCHOWANIA Wstęp Szczegółowy roczny plan pracy nauczyciela nauczania zintegrowanego w zakresie wychowania fizycznego w klasie I szkoły podstawowej na podstawie programu wychowania fizycznego Zdrowie

• Sport

• Rekreacja Szczegółowy roczny plan pracy nauczyciela nauczania zintegrowanego w zakresie wychowania fizycznego w klasie II szkoły podstawowej na podstawie programu wychowania fizycznego Zdrowie

• Sport

• Rekreacji Szczegółowy roczny plan pracy nauczyciela nauczania zintegrowanego w zakresie wychowania fizycznego w klasie III szkoły podstawowej na podstawie programu wychowania fizycznego Zdrowie

• Sport

• Rekreacji METODY REALIZACJI ZADAŃ W WYCHOWANIU FIZYCZNYM Trochę teorii Trochę praktyki – charakterystyka wybranych metod realizacji zadań ruchowych PLAN ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Trochę teorii Trochę praktyki – konspekty zajęć wychowania fizycznego PRZYKŁADOWE KONSPEKTY ZAJĘĆ: KLASA I PRZYKŁADOWE KONSPEKTY ZAJĘĆ KLASA II OCENIANIE Wstęp Zasady oceniania EWALUACJA ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KARTY EWALUACJI – PROPOZYCJE WYKAZ WAŻNIEJSZYCH AKTÓW PRAWNYCH OBOWIĄZKOWE DOKUMENTY WEWNĄTRZSZKOLNE BIBLIOGRAFIA