Strona główna » Księgarnia » eBooki » Akademickie » Historia » Genealogia Mścisławowiczów. Pierwsze pokolenia (do początku XIV wi...
Genealogia Mścisławowiczów. Pierwsze pokolenia (do początku XIV wi... - Dariusz Dąbrowski

Genealogia Mścisławowiczów. Pierwsze pokolenia (do początku XIV wi...

Wydawnictwo: Avalon
ISBN: 978-83-7730-993-3
Język: Polski
Data wydania: 2008
Liczba stron: 831
Rozmiar pliku: 7,3 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa: 89,00 zł
Nasza cena: 25,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Dariusz Dąbrowski w formacie PDF


Genealogia Mścisławowiczów. Pierwsze pokolenia (do początku XIV w.) zawiera biogramy ok. 150 rzeczywistych, domniemanych i rzekomych przedstawicieli jednego z najważniejszych odgałęzień Rurykowiczów, a mianowicie Mścisławowiczów, czyli potomków księcia kijowskiego Mścisława Fiodora Włodzimierzowicza Monomachowicza (+ 1132 r.). Autor, opierający się na obfitym materiale źródłowym i korzystający z najnowszych, częściowo przez siebie modyfikowanych dla potrzeb tematu, metod warsztatowych, dokonał zdecydowanej, daleko idącej weryfikacji dotychczas obowiązujących w literaturze ustaleń w zakresie genealogii znaczącej części średniowiecznych Rurykowiczów. Praca zawiera mnóstwo nowych ustaleń faktograficznych, potrzebnych nie tylko dla genealogów ale również dla wszystkich zainteresowanych dziejami Rusi i państw, z którymi utrzymywała ona kontakty (Polska, Węgry, Czechy, Cesarstwo Rzymsko – Niemieckie, kraje skandynawskie, Cesarstwo Bizantyńskie i In.). Może być również traktowana jako vademecum metodyczne dla badaczy rodowodu ruskiej rodziny książęcej w Średniowieczu. Autor ma nadzieję, że jego rozprawa, wywołując dyskusję nad całym szeregiem tematów skupiających się wokół genealogii Rurykowiczów, przyczyni się do postępu w badaniach im poświęconych.