Strona główna » Księgarnia » eBooki » Akademickie » Historia » Sport wyczynowy w polityce państwa 1944-1989
Sport wyczynowy w polityce państwa 1944-1989 - Artur Pasko

Sport wyczynowy w polityce państwa 1944-1989

Wydawnictwo: Avalon
ISBN: 978-83-7730-954-4
Język: Polski
Data wydania: 2012
Liczba stron: 550
Rozmiar pliku: 4,0 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa: 69,00 zł
Nasza cena: 19,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Artur Pasko w formacie PDF


Sport wyczynowy w Polsce Ludowej znajdował się w kręgu zainteresowania władz partii i państwa ze względu na prestiż i splendor związany z sukcesami osiąganymi przez reprezentantów kraju. Był także elementem i przedmiotem działań politycznych w szerokim kontekście społecznym. W książce przedstawiona została zależność między władzami partyjno-państwowymi i sportowymi a społeczeństwem na gruncie sportu wyczynowego. Interesujące okazały się środki i metody stosowane przez komunistów służące osiągnięciu zamierzonych celów. Wielką uwagę władze partii i państwa przywiązywały do wychowywania sportowców w duchu ideałów marksizmu i leninizmu. Wszak ich postawy i rzekome zaangażowanie polityczne, eksponowane przy obchodach świąt państwowych, miały zachęcać społeczeństwo do naśladowania. Nawet najlepsi zawodnicy nie mieli alternatywy - albo spełniali oczekiwania partii, albo musieli skończyć karierę. Istotne przeobrażenia w sporcie wyczynowym ukazane zostały na tle konkretnych wydarzeń politycznych w kraju i na świecie.