Strona główna » Księgarnia » Prawo bankowe. Komentarz

Kategorie ebooków

Prawo bankowe. Komentarz - Arkadiusz Kawulski

Prawo bankowe. Komentarz

Wydawnictwo: LexisNexis
ISBN: 978-83-7806-952-2
Język: Polski
Data wydania: 22 kwietnia 2013
Liczba stron: 724
Rozmiar pliku: 4,0 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 199,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Arkadiusz Kawulski w formacie PDF Pozostałe formaty:


W komentarzu w praktyczny sposób omówiono przepisy ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, niezmiernie istotnej dla prawidłowego funkcjonowania obrotu gospodarczego w Polsce. W publikacji wyjaśniono istotne i budzące wątpliwości w praktyce bankowej zagadnienia dotyczące w szczególności problematyki outsourcingu, regulacji ostrożnościowych, nabywania znacznych pakietów akcji banku, stosowania uprawnień nadzorczych przez Komisję Nadzoru Finansowego, działalności depozytowej i kredytowej banków. Ponadto w książce objaśniono również warunki podejmowania działalności bankowej  (z uwzględnieniem zasady jednej licencji bankowej), zasady wykonywania tej działalności oraz sprawowania nadzoru nad bankami.
Komentarz jest skierowany do osób i podmiotów stosujących prawo bankowe w praktyce, w szczególności pracowników banków, prawników zapewniających obsługę prawną banków i ich klientów, a także instytucji stosujących te przepisy.  

Stan prawny na 10 lutego 2013 roku.


Arkadiusz Kawulski - radca prawny, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, wieloletni pracownik Narodowego Banku Polskiego (w latach 1998-2006  kierował wydziałem  prawnym  w Generalnym Inspektoracie Nadzoru Bankowego), od 2008 r. zajmuje się obsługą prawną banków (obecnie w ramach kancelarii prawa bankowego), specjalizuje się w prawie bankowym i zagadnieniach ochrony konsumenta usług finansowych.