Strona główna » Księgarnia » eBooki » Akademickie » Historia » Życie monastyczne w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI wieku.
Życie monastyczne w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI wieku. - Piotr Chomik

Życie monastyczne w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI wieku.

Wydawnictwo: Avalon
ISBN: 978-83-7730-955-1
Język: Polski
Data wydania: 2013
Liczba stron: 648
Rozmiar pliku: 2,9 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa: 69,00 zł
Nasza cena: 19,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Piotr Chomik w formacie PDF


Wyznawcy prawosławia stanowili do końca XVI wielku istotną grupę mieszkańców Wielkiego Księstwa Litewskiego. Dlatego podjęcie badań nad stanem prawosławnego monastycyzmu na tym obszarze związane jest nie tylko z ustaleniem liczby i rozmieszczenia manasterów, ale też z ich rolą i sytuacją ekonomiczną oraz stanem kultury i oświaty środowisk monastycznych. Niebagatelne znaczenie ma ocena skutków rozwoju zycia monastycznego dla życia Kościoła prawosławnego jako całości na tle innych wyznańw Wielkim Księstwie Litewskim. Podjęte w niniejszej książce zagadnienia badawcze pozwalają stwierdzić, że monastery prawosławne w pierwszej połowie XVI w. pełniły ważną rolę duchową czy kulturotwórczą, wpływały na postawy wiernych. Były dobrze zorganizowane, polepszały swój status ekonomiczny, dzięki licznym nadaniom magnackim i szlacheckim.