Strona główna » Księgarnia » Ordynacja podatkowa. Komentarz

Kategorie ebooków

Ordynacja podatkowa. Komentarz - Stefan Babiarz

Ordynacja podatkowa. Komentarz

Wydawnictwo: LexisNexis
ISBN: 978-83-7806-991-1
Język: Polski
Data wydania: 18 kwietnia 2013
Liczba stron: 1228
Rozmiar pliku: 8,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 259,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Stefan Babiarz w formacie PDF


Komentarz do Ordynacji podatkowej jest klasycznym komentarzem do ustawy, która w jednym akcie łączy unormowania prawa podatkowego materialnego i procesowego.

W niniejszym ósmym wydaniu uwzględnione zostały wszystkie dotychczasowe zmiany ustawodawcze, w szczególności wprowadzone przez:

– ustawę z 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Ordynacja podatkowa, która wprowadziła obowiązek prowadzenia metryki sprawy wskazującej wszystkie osoby, które uczestniczyły w podejmowaniu czynności w postępowaniu podatkowym;

– ustawę z 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospo-darce, która zmieniła m.in. przepisy dotyczące zwrotu podatku;

– ustawę z 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, która zmodyfikowała tryb doręczeń w ramach szeroko pojętej działalności pocztowej.

Autorzy komentarza – wybitni specjaliści, sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego – ujęli problematykę zobowiązań podatkowych, w tym odpowiedzialności osób trzecich i następstwa prawnego spadkobierców, postępowania podatkowego oraz kontroli podatkowej, w sposób kompleksowy i wyczerpujący, kładąc szczególny nacisk na te uregulowania, które wywołują najwięcej wątpliwości w praktyce.

Komentarz został wzbogacony licznymi orzeczeniami Naczelnego Sądu Administracyjnego, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, prawomocnymi wyrokami wojewódzkich sądów administracyjnych oraz tezami z aktualnego piśmiennictwa prawniczego. 

Komentarz skierowany jest przede wszystkim do sędziów, adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych oraz pracowników organów administracji skarbowej.

Stan prawny na 1 kwietnia 2013 roku (uwzględniono zmiany wchodzące w życie 1 stycznia 2014 roku)