Strona główna » Księgarnia » eBooki » Prawo i Podatki » Administracyjne » Wycena nieruchomości. Operat szacunkowy. Rzeczoznawstwo majątkowe
Wycena nieruchomości. Operat szacunkowy. Rzeczoznawstwo majątkowe - Dorota Wilkowska-Kołakowska

Wycena nieruchomości. Operat szacunkowy. Rzeczoznawstwo majątkowe

Wydawnictwo: LexisNexis
ISBN: 978-83-7806-284-4
Język: Polski
Data wydania: 2012
Liczba stron: 188
Rozmiar pliku: 510,2 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 79,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Dorota Wilkowska-Kołakowska w formacie EPUB Pozostałe formaty:


Wycena nieruchomości. Operat szacunkowy. Rzeczoznawstwo majątkowe przedstawia tematykę wyceny nieruchomości i zawodu rzeczoznawcy majątkowego w ujęciu administracyjnoprawnym.
Przedmiotem analizy jest przede wszystkim określenie charakteru prawnego operatu szacunkowego i jego roli w postępowaniu przed organami administracji, prawna regulacja dostępu do zawodu rzeczoznawcy majątkowego oraz perspektywy powstania i rozwoju samorządu zawodowego rzeczoznawców majątkowych. W obecnym wydaniu książki zostały uwzględnione zmiany dotyczące definiowania pojęcia wartości nieruchomości, stosowania podejść, metod i technik wyceny, określania wartości nieruchomości i niektórych praw do niej. Zmiany te są wynikiem ostatnich nowelizacji: ustawy o gospodarce nieruchomościami, rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego oraz Powszechnych Krajowych Zasad Wyceny.
Wiele miejsca poświęcono także omówieniu podstawowych zasad wyceny nieruchomości, co stało się bazą dla opracowania problematyki podejmowania decyzji przez organy administracji na podstawie określonej w operacie szacunkowym wartości nieruchomości. Z tych względów książka ta może stanowić cenne źródło informacji nie tylko dla prawników, rzeczoznawców majątkowych, studentów studiów podyplo-mowych w zakresie wyceny nieruchomości, ale również dla podmiotów zlecających sporządzenie operatu szacunkowego oraz adresatów decyzji administracyjnych.
Monografia zawiera ponadto porównanie polskiego prawa z prawem niemieckim i brytyjskim, co stanowi istotne uzupełnienie informacji dotyczących wyceny nieruchomości i rzeczoznawstwa majątkowego oraz może być inspiracją do poszukiwania nowych rozwiązań prawnych w tym zakresie.
Dorota Wilkowska-Kołakowska doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa i Administracji Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Specjalizuje się w tematyce prawa administracyjnego i wyceny nieruchomości.