Strona główna » Księgarnia » eBooki » Prawo i Podatki » Komentarze Prawnicze » Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych. Komentarz
Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych. Komentarz - Anna Ostrowska

Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych. Komentarz

Wydawnictwo: LexisNexis
ISBN: 978-83-7806-200-4
Język: Polski
Data wydania: 2012
Liczba stron: 162
Rozmiar pliku: 1,4 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 59,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Anna Ostrowska w formacie PDF


Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych. Komentarz to kompleksowe ujęcie problematyki organizacji i funkcjonowania samorządowych kolegiów odwoławczych w strukturze organów administracji publicznej. Kolegia te są organami wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego. Rozpatrują one odwołania od decyzji, zażalenia na postanowienia, żądania wznowienia postępowania lub stwierdzenia nieważności decyzji.
W pracy uwzględniono dorobek doktryny oraz orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych.
Komentarz przeznaczony jest zarówno dla sędziów, adwokatów, radców prawnych, jak i członków organów samorządowych, osób zatrudnionych w administracji publicznej i przedstawicieli nauki prawa administracyjnego.
Anna Ostrowska jest doktorem nauk prawnych, adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz starszym asystentem sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Lublinie. Specjalizuje się w prawie budowlanym oraz prawie planowania i zagospodarowania przestrzennego.
Kamil Sikora jest doktorem nauk prawnych, adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Specjalizuje się w prawie samorządu terytorialnego.