Strona główna » Księgarnia » eBooki » Prawo i Podatki » Cywilne » Odpowiedzialność cywilna za wypadki drogowe
Odpowiedzialność cywilna za wypadki drogowe - Gerard Bieniek

Odpowiedzialność cywilna za wypadki drogowe

Wydawnictwo: LexisNexis
ISBN: 978-83-7620-909-8
Język: Polski
Data wydania: 2011
Liczba stron: 435
Rozmiar pliku: 3,4 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 89,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Gerard Bieniek w formacie PDF Pozostałe formaty:


Opracowanie ma na celu przedstawienie praktycznych zagadnień związanych z odpowiedzialnością cywilną posiadaczy pojazdów mechanicznych i kierujących takimi pojazdami na tle obowiązkowego ubezpieczenia ich odpowiedzialności cywilnej.
Obecne trzecie wydanie książki uwzględnia stan prawny obowiązujący po zmianach Kodeksu cywilnego oraz po licznych zmianach ustawy z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124, poz. 1152 ze zm.). Autor porusza problematykę zasad odpowiedzialności cywilnej za wypadki drogowe, ubezpieczenia posiadacza pojazdu mechanicznego, wynagrodzenia szkód poniesionych wskutek wypadków  drogowych oraz dochodzenia roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej. Omawia ponadto zamierzone zmiany w obowiązującym stanie prawnym przewidziane w projekcie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, który jest przedmiotem prac legislacyjnych.
Zaletą książki jest ilustrowanie wywodów orzeczeniami Sądu Najwyższego, dzięki czemu stanowi cenną pomoc dla osób dochodzących roszczeń z tytułu wypadku komunikacyjnego.
Istotne znaczenie dla praktyków ma także Aneks, w którym zostały zamieszczone niezbędne przepisy dotyczące reguł ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadów i ogólne warunki ubezpieczenia autocasco oraz wyciąg z projektu zmiany ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych (…).
Publikacja jest skierowana w szczególności do adwokatów, radców prawnych, sędziów, ale powinna zainteresować także ubezpieczycieli oraz uczestników ruchu drogowego, a więc zarówno kierowców, pieszych oraz pasażerów.
Autor jest znanym prawnikiem cywilistą, sędzią Sądu Najwyższego w stanie spoczynku.