Strona główna » Księgarnia » eBooki » Prawo i Podatki » Administracyjne » Plan miejscowy w systemie zagospodarowania przestrzennego
Plan miejscowy w systemie zagospodarowania przestrzennego - Piotr Kwaśniak

Plan miejscowy w systemie zagospodarowania przestrzennego

Wydawnictwo: LexisNexis
ISBN: 978-83-7620-883-1
Język: Polski
Data wydania: 2011
Liczba stron: 333
Rozmiar pliku: 3,7 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 79,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Piotr Kwaśniak w formacie PDF


Plan miejscowy w systemie zagospodarowania przestrzennego to opracowanie, w którym przedstawiono charakter prawny planu miejscowego, jego kształtowanie, treść i formę. Przybliżona została problematyka ochrony interesów prawnych uczestników procesu zago-spodarowania przestrzennego oraz zagadnienie kontroli przekształcania przestrzeni i nad-zoru nad nim.
Trzecie wydanie zostało uzupełnione o problematykę zagospodarowania terenów zniszczonych w następstwie katastrofy naturalnej. Rozwinięto także wiele wątków, m.in. w zakresie polityki przestrzennej gminy, powstawania planów miejscowych i transgranicznej współpracy organów. Ponadto w książce uwzględniono najnowsze ustawodawstwo i orzecznictwo.
Publikacja adresowana jest do sędziów, adwokatów, radców prawnych, a także urzędników i pracowników administracji publicznej oraz przedsiębiorców, którzy prowadzą lub planują prowadzić działalność inwestycyjną w Polsce.
Piotr Kwaśniak – doktor nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uni-wersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, wykładowca w Zakładzie Prawa Publicznego na Wy-dziale Administracji Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, pracownik Najwyższej Izby Kontroli.