Strona główna » Księgarnia » eBooki » Prawo i Podatki » Komentarze Prawnicze » Prawo o aktach stanu cywilnego. Komentarz. Orzecznictwo. Wzory dokumen...
Prawo o aktach stanu cywilnego. Komentarz. Orzecznictwo. Wzory dokumen... - Alicja Czajkowska

Prawo o aktach stanu cywilnego. Komentarz. Orzecznictwo. Wzory dokumen...

Wydawnictwo: LexisNexis
ISBN: 978-83-7806-068-0
Język: Polski
Data wydania: 2011
Liczba stron: 691
Rozmiar pliku: 7,8 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 249,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Alicja Czajkowska w formacie PDF


Komentarz zawiera szczegółowe omówienie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego. Autorki w sposób jasny i przystępny wyjaśniają zagadnienia związane z rejestracją stanu cywilnego osób, której dokonuje się w księgach stanu cywilnego w formie aktów urodzenia, małżeństwa oraz zgonu, a także sprawy związane z wpisem innych zdarzeń, które mają wpływ na stan cywilny osób. 
W wydaniu tym uwzględniono zmiany związane z nową ustawą z 4 lutego 2011 r. - Prawo prywatne międzynarodowe, a także z nowymi regulacjami zawartymi w ustawie z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, która wejdzie w życie 1 stycznia 2012 r., oraz w ustawie z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych, która wejdzie w życie 1 lipca 2013 r..
W Komentarzu wykorzystano wzbogacone orzecznictwo sądowe oraz literaturę przedmiotu.
Komentarz uzupełniają przepisy związkowe i wykonawcze, wzory dokumentów stanu cywilnego i pism, wykaz umów międzynarodowych i konwencji konsularnych dotyczących obrotu prawnego Polski z zagranicą w sprawach cywilnych i rodzinnych, a także teksty międzynarodowych konwencji i rozporządzenia Rady Unii Europejskiej.
Książka adresowana jest przede wszystkim do prawników praktyków i pracowników organów administracji publicznej. Została napisana przez radców prawnych specjalizujących się w tej dziedzinie prawa; autorki są znane z wielu publikacji dotyczących problematyki z zakresu Prawa o aktach stanu cywilnego.