Strona główna » Księgarnia » eBooki » Prawo i Podatki » Komentarze Prawnicze » Kodeks wykroczeń. Komentarz
Kodeks wykroczeń. Komentarz - Tadeusz Bojarski

Kodeks wykroczeń. Komentarz

Wydawnictwo: LexisNexis
ISBN: 978-83-7620-885-5
Język: Polski
Data wydania: 2011
Liczba stron: 622
Rozmiar pliku: 6,2 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 159,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Tadeusz Bojarski w formacie PDF Pozostałe formaty:


Kodeks wykroczeń. Komentarz omawia całość rozwiązań prawnych z zakresu polskiego prawa wykroczeń, m.in. zasady odpowiedzialności za wykroczenia, przewidziane za nie kary, reguły ich orzekania. Autorzy dokonali porównania tych rozwiązań z odpowiednimi zasadami przyjętymi w Kodeksie karnym. Przedstawiają również charakterystykę wykroczeń zawartych w części szczególnej Kodeksu wykroczeń, uwzględniając przepisy prawne, na których te wykroczenia się opierają według obecnego stanu prawnego.
W publikacji uwzględniono zmiany, które weszły w życie od ostatniego wydania, dotyczące zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, szczególnie na drogach wewnętrznych, a także odpowiedzialności przewodnika turystycznego lub pilota w zakresie wprowadzenia w błąd co do posiadanych przez niego uprawnień, jak również przeciwdziałania niszczeniu lub uszkadzaniu roślinności.
Analiza przepisów Kodeksu wykroczeń uwzględnia dotychczasowy dorobek nauki i judykatury w zakresie prawa wykroczeń. Rozważania obejmują orzecznictwo sądowe oraz najnowszą literaturę ważną dla omawianych instytucji, ułatwiając Czytelnikowi poznawanie prezentowanych rozwiązań prawnych.
Syntetyczne ujęcie problematyki wykroczeń może być przydatne zarówno dla sędziów, adwokatów, kuratorów sądowych, Policji, jak i funkcjonariuszy Straży Gminnej, a także dla aplikantów.

Autorzy Komentarza są pracownikami Katedry Prawa Karnego i Kryminologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Stan prawny na 1 czerwca 2011 roku.