Strona główna » Księgarnia » eBooki » Prawo i Podatki » Cywilne » Postępowanie zabezpieczające na etapie poprzedzającym ogłoszenie u...
Postępowanie zabezpieczające na etapie poprzedzającym ogłoszenie u... - Izabella Gil

Postępowanie zabezpieczające na etapie poprzedzającym ogłoszenie u...

Wydawnictwo: LexisNexis
ISBN: 978-83-7806-666-8
Język: Polski
Data wydania: 2012
Liczba stron: 552
Rozmiar pliku: 4,0 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 89,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Izabella Gil w formacie PDF


Ogłoszenie upadłości przez kontrahenta zazwyczaj nie jest zdarzeniem niespodziewanym. W sytuacji gdy staje się ono prawdopodobne, należy rozważyć podjęcie działań zapobiegających uszczupleniu majątku dłużnika. Od ich skuteczności zależy często możliwość zaspokojenia roszczeń na dalszych etapach postępowania.
Przedmiotem rozprawy jest analiza regulacji prawnych dotyczących celu, funkcji i przebiegu postępowania zabezpieczającego prowadzonego w związku ze złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika, które zostało omówione w ramach szeroko rozumianego postępowania cywilnego, obejmującego swym zakresem także postępowanie upadłościowe. Opracowanie zawiera wskazanie instytucji, które zostały uregulowane w przepisach prawa procesowego i materialnego.
Praca nie tylko omawia zagadnienia związane z wszczęciem i przebiegiem postępowania zabezpieczającego przeprowadzanego na etapie poprzedzającym ogłoszenie upadłości, ale także porusza kwestie związane z możliwością zmiany, uchylenia i ustania zabezpieczenia. Analizie poddano także środki prawne służące kontroli i weryfikacji rozstrzygnięć wydawanych w przedmiocie zabezpieczenia na etapie poprzedzającym ogłoszenie upadłości.
Opracowanie może okazać się przydatne nie tylko osobom zawodowo zajmującym się stosowaniem prawa w praktyce (sędziom, prokuratorom, adwokatom i radcom prawnym), ale także tym, którzy mogą znaleźć się w roli wierzyciela lub dłużnika albo będą pełnić funkcje związane ze sprawowaniem nadzoru lub zarządu nad majątkiem dłużnika.
dr Izabella Gil – adiunkt w Zakładzie Postępowania Cywilnego Instytutu Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Radca prawny, wykładowca prowadzący zajęcia dla aplikantów radcowskich. Autorka publikacji z zakresu postępowania cywilnego (zwłaszcza postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego) oraz postępowania upadłościowego.
Książka została zrecenzowana przez prof. UWroc. dr hab. Elwirę Marszałkowską-Krześ z Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego