Strona główna » Księgarnia » eBooki » Prawo i Podatki » Komentarze Prawnicze » Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Kom...
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Kom... - Katarzyna Borowska

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Kom...

Wydawnictwo: LexisNexis
ISBN: 978-83-7806-422-0
Język: Polski
Data wydania: 2012
Liczba stron: 539
Rozmiar pliku: 3,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 109,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Katarzyna Borowska w formacie PDF Pozostałe formaty:


Komentarz zawiera kompleksowe opracowanie problematyki prawnej odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentowana problematyka została bogato zilustrowana orzecznictwem organów orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz orzecznictwem sądów.
Opracowanie jest adresowane do wszystkich kierowników i pracowników jednostek sektora finansów publicznych, osób gospodarujących środkami publicznymi przekazywanymi podmiotom niezliczonym do sektora finansów publicznych, organów kontroli, rzeczników dyscy-pliny finansów publicznych, członków organów orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, a także studentów prawa.
Autorzy: Katarzyna Borowska, Anna Kościńska-Paszkowska oraz Tomasz Bolek,
od wielu lat zajmują się dyscypliną finansów publicznych.