Strona główna » Księgarnia » eBooki » Prawo i Podatki » Administracyjne » Renty strukturalne jako instrument prawny polityki rolnej Unii Europej...
Renty strukturalne jako instrument prawny polityki rolnej Unii Europej... - Dorota Milanowska

Renty strukturalne jako instrument prawny polityki rolnej Unii Europej...

Wydawnictwo: LexisNexis
ISBN: 978-83-7806-615-6
Język: Polski
Data wydania: 2012
Liczba stron: 200
Rozmiar pliku: 2,3 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 79,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Dorota Milanowska w formacie PDF Pozostałe formaty:


Publikacja zawiera kompleksowe omówienie rent strukturalnych jako instrumentu wspierania rozwoju obszarów wiejskich w ramach wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej: ich rodowodu, konstrukcji prawnej, celów i funkcji oraz zasadności i efektów stosowania. Niniejsza książka o charakterze prawnoporównawczym prezentuje przekrój rozwiązań prawnych w materii rent strukturalnych w systemie prawnym Unii Europejskiej (w latach 1972-2011) oraz na gruncie systemów prawnych Polski, Francji i Niemiec, ze wskazaniem instrumentów alternatywnych oraz rozwiązań prawnych gwarantujących największą skuteczność instrumentu z punktu widzenia przekształceń strukturalnych w rolnictwie. Monografia przedstawia etapy rozwoju i specyfikę unijnej polityki wspierania rozwoju obszarów wiejskich jako II filaru wspólnej polityki rolnej, szczególną uwagę poświęcając pojęciu i roli obszarów wiejskich w ramach rolnictwa wielofunkcyjnego.
Publikacja jest skierowana przede wszystkim do: pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, samorządu terytorialnego, praktyków prawa, praw-ników-legislatorów, a także studentów na kierunkach prawo, administracja i ekonomia.
Dorota Milanowska – doktor nauk prawnych (Uniwersytet w Białymstoku); pracownik Służby Prawnej Komisji Europejskiej w Brukseli; autorka publikacji dotyczących tematyki prawa europejskiego oraz wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej.