Strona główna » Księgarnia » eBooki » Prawo i Podatki » Komentarze Prawnicze » Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo włas...
Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo włas... - Wojciech Gonet

Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo włas...

Wydawnictwo: LexisNexis
ISBN: 978-83-7806-503-6
Język: Polski
Data wydania: 2012
Liczba stron: 70
Rozmiar pliku: 524,3 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 59,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Wojciech Gonet w formacie EPUB Pozostałe formaty:


Realizacja zamówień 30 lipca 2012 roku.
Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nastręcza wielu wątpliwości interpretacyjnych, o czym świadczą liczne rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych. W niniejszej publikacji Autor stara się je wyjaśnić. Szczegółowo omawia m.in. – pominięte przez ustawodawcę – zagadnienie stosowania przepisów komentowanej ustawy w odniesieniu do jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, a także zwraca uwagę na sytuację cudzoziemców i przypadki, kiedy do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności konieczne jest uzyskanie zezwolenia ministra spraw wewnętrznych.

W książce przedstawiono m.in. istotne praktyczne kwestie związane ze złożeniem wniosku o przekształcenie. Komentarz zawiera ponadto wzory dokumentów: m.in. uchwał organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, zarządzeń wojewody, wniosku o przekształcenie, oraz decyzji o przekształceniu.
Publikacja przeznaczona jest dla pracowników administracji rządowej i samorządowej, wydających decyzje o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, a także dla użytkowników wieczystych, w szczególności zarządzających spółdzielniami mieszkaniowymi i wspólnotami mieszkaniowymi.

Autor dr Wojciech Gonet jest adiunktem w Katedrze Prawa Gospodarczego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jego dotychczasowe publikacje książkowe (7) i artykuły naukowe (ponad 35) dotyczyły problematyki prawa i finansów publicznych ze szczególnym uwzględnieniem finansów samorządu terytorialnego, gospodarki komunalnej, prawa bankowego, partnerstwa publiczno-prywatnego oraz prawa handlowego.