Strona główna » Księgarnia » eBooki » Prawo i Podatki » Komentarze Prawnicze » Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Komentarz
Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Komentarz - Andrzej Ważny

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Komentarz

Wydawnictwo: LexisNexis
ISBN: 978-83-7806-838-9
Język: Polski
Data wydania: 2012
Liczba stron: 510
Rozmiar pliku: 3,5 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 99,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Andrzej Ważny w formacie PDF


Komentarz do ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii zawiera obszerne omówienie wszystkich jej przepisów – przede wszystkim tych, które odnoszą się do administracyjnoprawnej reglamentacji dostępu do środków odurzających i substancji oraz odpowiedzialności karnej i administracyjnej za złamanie obowiązujących zakazów. Wiele miejsca zajmuje aktualne orzecznictwo sądowe, a także nawiązanie do prawa Unii Europejskiej oraz konwencji międzynarodowych dotyczących zwalczania narkomanii.
Książka jest adresowana do sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, policjantów, strażników granicznych, strażników miejskich, wszelkich innych organów ochrony prawnej, służby zdrowia, jak również pracowników socjalnych i nauczycieli.
Wojciech Kotowski – mgr nauk administracyjnych, zawodowo związany z organami prokuratury. Pełni funkcje sekretarza redakcji miesięcznika „Prokuratura i Prawo” wydawanego przez Prokuraturę Generalną i redaktora naczelnego miesięcznika „Paragraf na Drodze” wydawanego przez Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie. Autor kilkudziesięciu publikacji książkowych.
Bolesław Kurzępa – doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej. Autor kilkuset artykułów, glos i recenzji z zakresu prawa karnego i innych dziedzin prawa oraz kilkunastu komentarzy do kodeksów i ustaw. Redaktor naczelny miesięcznika „Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych” i redaktor „Orzecznictwa Sądów w Sprawach Gospodarczych”. Wykonuje też zawód adwokata.
Andrzej Ważny – doktor nauk prawnych, pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości i Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie, wykładowca w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, członek rady programowej pism „Prokuratura i Prawo”, „Paragraf na Drodze” i „Edukacja Prawnicza”. Autor kilkudziesięciu publikacji, w tym komentarzy, zwłaszcza z zakresu postępowania karnego.